Multimedialna szkoła? To może być Twoja szkoła!

Jeszcze do końca września można wziąć udział w projekcie „Szkoła z klasą 2.0”.

 

„Szkoła z klasą 2.0″ to akcja, która pomaga rozwijać umiejętności odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce. W roku szkolnym 2010/2011 przystąpiło do niej 300 szkół – wszystkie podjęły się realizacji projektów edukacyjnych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii (internet, telefony komórkowe, blogi, wideo itd.).

 

Program skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich poziomów edukacyjnych z całej Polski, którzy widzą potrzebę edukacji medialnej w szkole, chcą kształtować u uczniów umiejętności odpowiedzialnego korzystania z Internetu i twórczego wykorzystywania nowych technologii, i którzy są przekonani, że stosowanie TIK może pomóc w mądrej i skutecznej edukacji. Program pomaga też rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.

 

Co zapewnia organizator?

 • stałą pomoc metodyczną i merytoryczną moderatorów i ekspertów;

 • dostęp do platformy e-coachingowej – przestrzeni wymiany doświadczeń i cyfrowej biblioteki materiałów edukacyjnych i dobrych praktyk oraz wirtualnych pracowni przedmiotowych objętych opieką ekspertów;

 • bezpłatne szkolenia, warsztaty oraz konferencje dla nauczycieli i dyrektorów;

 • pomoc techniczną dla szkół;

 • debaty (z udziałem przedstawicieli rządu: MEN i MAiC, a także ekspertów międzynarodowych) na kluczowe tematy;

 • odwiedziny reporterów Gazety Wyborczej w najaktywniejszych szkołach;

 • Certyfikaty 2.0 dla szkół, które wykonają wszystkie zadania w programie.

 

Co dzieje się w szkole?

 • w programie bierze udział cała szkoła – Dyrektor, szkolny koordynator (wybrany spośród nauczycieli) zainteresowani nauczyciele i uczniowie;

 • w trakcie pierwszego semestru szkoły wypracowują Kodeksy 2.0 (zasady korzystania z nowych technologii w uczeniu się i nauczaniu). Nauczyciele wprowadzają Kodeksy do codziennej pracy szkolnej, prowadząc zajęcia wymagające wykorzystania wybranych zasobów i narzędzi;

 • w drugim semestrze nauczyciele i uczniowie realizują projekty edukacyjne z użyciem nowych technologii, uczące samodzielności, krytycznego myślenia, kreatywności i współpracy;

 • szkoły podsumowują pracę i osiągnięcia uczniów i nauczycieli organizując Szkolne Festiwale 2.0.

 

W roku szkolnym 2012/2013 tematem przewodnim programu będzie WSPÓŁPRACA 2.0. Nauczyciele wraz z koordynatorem programu i dyrektorem szkoły stworzą Zespół 2.0. Będą także współpracować z nauczycielami tego samego przedmiotu z całej Polski w wirtualnych pracowniach przedmiotowych. Znajdą w nich pomoce naukowe, materiały, scenariusze lekcji. Nad pracowniami czuwać będą opiekunowie doświadczeni w poprzednich edycjach programu. Każda z pracowni będzie miała też patrona-eksperta.

Szkołom, które brały udział w programie w latach ubiegłych, organizatorzy proponują nowe zadania. Doświadczeni uczestnicy skupią się na testowaniu i tworzeniu materiałów edukacyjnych. Powstaną sieci wymiany dobrych praktyk przedmiotowych oraz ponadprzedmiotowych, w których nauczyciele wystąpią w roli ekspertów. To źródło dodatkowej satysfakcji: będą pracować nie tylko dla siebie, ale i dla całej polskiej szkoły.

Specjalne zaproszenie kierujemy do wszystkich szkół podstawowych, które zgłaszały się do rządowego programu „Cyfrowa szkoła”. Jak pokazuje doświadczenie Szkół z klasą 2.0, najważniejsi we wprowadzaniu nowych technologii do edukacji są aktywni nauczyciele i dyrektorzy, którzy mają zapewnione stałe wsparcie merytoryczne i metodyczne. Pomożemy wykorzystać posiadane już w szkole zasoby i sprzęt, tak by nauka stała się ciekawsza, mądrzejsza i bardziej skuteczna.

Szkoła z klasą 2.0 (edycje 2010/2011 i 2011/2012) w liczbach:

 • 650 szkół (300 w pierwszej, 500 w drugiej edycji, niektóre brały udział dwukrotnie);

 • ponad 3500 aktywnych nauczycieli, dyrektorów i koordynatorów (w tym 2200 w drugiej edycji);

 • ponad 100 moderatorów i ekspertów aktywnie z nami współpracujących;

 • około 65 tysięcy uczniów zaangażowanych w akcję,

 • 2600 moderowanych blogów uczniowskich;

 • baza materiałów edukacyjnych wzbogacona o ponad 6000 dobrych praktyk nauczycielskich oraz 200 materiałów eksperckich;

 • szereg konferencji i warsztatów  o TIK w edukacji dla ponad 2000 dyrektorów i nauczycieli;

 • blisko 80 najaktywniejszych nauczycieli przeszkolonych na przyszłych trenerów i moderatorów;

 • cztery debaty w „Gazecie Wyborczej” z udziałem międzynarodowych ekspertów na temat przyszłości szkoły i e-zasobów;

 • ponad 140 publikacji w „Gazecie Wyborczej” o akcji i przyszłości polskiej szkoły.

 • ponad 390 tysięcy stron internetowych wg Google’a wspomina o akcji Szkoła z klasą 2.0

Zapisy do programu będą możliwe do 30 września. Szkoły, które zgłoszą się przed początkiem roku szkolnego, uzyskają dodatkowe wsparcie merytoryczne od ekspertów w zakresie planowania pracy zespołu nauczycielskiego.

Uwaga! Szkołę do programu zgłasza dyrektor – dopiero po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/szkola-z-klasa-20-edycja-201213-rejestracja-dla-szkol, możliwa jest rejestracja nauczycieli.

Dołączcie do grona aktywnych i nowoczesnych Szkół z klasą 2.0!

 

 

 

 

Źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/czas-tik-zostancie-szkola-z-klasa-20

Foto: Overton2012

Projekt i wykonanie: Mehowmy