Można składać wnioski do Nagrody Prezydenta

Można już składać wnioski o przyznanie „Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego” dla: Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku, Gdańskiego Darczyńcy Roku i – po raz trzeci – dla Gdańskiego Społecznika Roku. Wnioski można składać do 1 lutego.

 

Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w każdej z trzech kategorii, mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe lub mieszkańcy Gdańska (minimum 10 osób). Co ważne, Nagrody nie mogą otrzymać organizacje pozarządowe, które w ciągu ostatnich 5 lat były Laureatami Nagrody.

 

Przyznawanie nagrody dla gdańskich organizacji pozarządowych upamiętnia zasługi Lecha Bądkowskiego dla Gdańska. Nagrody są formą docenienia społecznych działań organizacji pozarządowych w naszym mieście oraz ich promowania. Przypomnijmy, że Lech Bądkowski (zmarły w 1984 r.) – współtwórca „Solidarności”, działacz społeczny i kaszubski, swoją działalnością znacząco wpłynął na kształt gdańskiej kultury i przyczynił się do rozwoju samorządności lokalnej.

 

Organizacja Pozarządowa Roku

Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, przyznawana jest organizacji pozarządowej, która ma siedzibę i działa na terenie Gdańska i w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom Miasta oraz jego mieszkańców.

 

Darczyńca Roku

Nagroda w kategorii „Gdańskiego Darczyńcy Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która z własnych środków, w tym także z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, udziela pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Gdańska.

 

Społecznik Roku

Nagroda w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska i przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

 

Wyróżnienie „Młodzieżowy Społecznik Roku” w kategorii Gdańskiego Społecznika Roku, przyznawane jest osobie fizycznej do ukończenia 20 roku życia włącznie, która jest zaangażowana w działalność społeczną na rzecz młodych mieszkańców Miasta Gdańska i przyczynia się do rozwoju obywatelskości wśród młodzieży. Z wnioskiem o przyznanie wyróżnienia dla Młodzieżowego Społecznika Roku może wystąpić minimum 20 osób, mieszkańców Gdańska do ukończenia 20 roku życia włącznie.

 

W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dopuszcza się przyznanie Nagrody w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” dwóm osobom.

 

Jak i gdzie składać wnioski

Wniosek powinien zawierać dane wnioskodawcy, dane nominowanej organizacji pozarządowej oraz informacje o jej działalności z podkreśleniem zasług uzasadniających przyznanie Nagrody. Do wniosku należy dołączyć na płycie CD jego wersję elektroniczną zawierającą również dokumentację prezentującą działalność i osiągnięcia nominowanego.

 

Szczegółowy regulamin i wnioski do pobrania znajdują się TU. Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach należy składać drogą elektroniczną na adres: katarzyna.lewinska@gdansk.gda.pl(wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku / Gdański Darczyńca Roku / Gdański Społecznik Roku” – Wydział Rozwoju Społecznego, w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 – sala Obsługi Mieszkańców (stanowisko nr 15, 16, 17) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2016 roku.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej pod numerem tel. 58/323-67-47, 58/323-67-38 lub adresem:katarzyna.lewinska@gdansk.gda.pl, anna.stefanska@gdansk.gda.pl

 

Dotychczasowi Laureaci nagrody im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej działającej na terenie Gdańska:

2000 r. Gdańskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności

2001 r. Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków

2002 r. Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej „Wspólnota” oraz Hospicjum Pallotinum

2003 r. Hufiec ZHP „Gdańsk Śródmieście”

2004 r. Stowarzyszenie Muzyczne „FORZA” oraz Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i Cukierników

2005 r. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta

2006 r. Polskie Stowarzyszenie na Recz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło w Gdańsku

2007 r. Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych

2008 r. Stowarzyszenie Stara Oliwa

2009 r. Towarzystwo im. Fryderyka Chopina – Koło w Gdańsku

2010 r. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

2011 r. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym

2012 r. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

2013 r. Stowarzyszenie Morena

2014 r. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska

 

Dotychczasowi Laureaci nagrody Gdańskiego Darczyńcy Roku:

2005 r. Lech Kaźmierczyk

2006 r. Bogumiła Rydlewska

2007 r. Henryk Janikowski

2008 r. nie wyłoniono

2009 r. Piotr Dzik

2010 r. nie wyłoniono

2011 r. Barbara Piasecka-Johnson

2012 r. nie wyłoniono

2013 r. Justyna Zdunek

2014 r. Andrzej Stelmasiewicz

 

Laureaci Nagrody Gdańskiego Społecznika Roku:

2013 r. Grzegorz Kozłowski

2014 r. Helena Turk

Projekt i wykonanie: Mehowmy