MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY

Celem projektu jest zapewnienie opiekunom osób starszych (60+) z ograniczoną sprawnością z Trójmiasta i okolic, bezpłatnych szkoleń oraz pomocy/wsparcia ze strony specjalistów w celu usprawnienia opieki nad osobami starszymi.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 660 448 293

MPI DZIAŁA:

Infolinia: od poniedziałku do piątku od 10:00 – 18:00

MPI realziowana jest w ramach projektu „Sami Swoi” – podnoszenie standardu usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych (60+) o ograniczonej samodzielności w miejscu zamieszkania współfinansowanego ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 
na lata 2014-2020. 

Projekt i wykonanie: Mehowmy