Młodzieżowe Spotkania z Medycyną

Młodzieżowe Spotkania z Medycyną to nowa inicjatywa popularnonaukowa pracowników Zakładu Prewencji i Dydaktyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku.

Celem projektu jest pokazanie młodym kandydatom do zawodu lekarskiego medycyny prawdziwej, oderwanej od medialnych stereotypów. Oryginalna jest sama forma wykładów, która zakłada swoisty dwugłos – doświadczonego praktyka (kadra naukowa GUMed lub przedstawiciel Izby Lekarskiej w Gdańsku) i pełnego pasji ucznia-amatora.

Młodzieżowe Spotkania z Medycyną adresowane są przede wszystkim do młodzieży w wieku licealnym, ale możliwy jest również udział młodszych pasjonatów naukowych nowinek. Spotkania będą odbywać się o godz. 13 w każdy ostatni wtorek miesiąca w Atheneum Gedanense Novum.

Udział w Młodzieżowych Spotkaniach z Medycyną jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje na temat akcji można uzyskać w sekretariacie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku (oil@gdansk.oil.org.pl, tel. 524 32 00), ewentualnie u dr Anny Korzon-Burakowskiej (akorzon@gumed.edu.pl, tel. 349 25 03).

Projekt i wykonanie: Mehowmy