Młodzi rządzą!

Niewielu o tym wie, ale Gdańsk ma swoją Radę Miasta składającą się z samych młodych ludzi i to niezbity fakt.

Gdańska Młodzieżowa Rada Miasta istnieje od 20 października 2011 roku. Powstała w wyniku wyborów, które odbyły się w dniach od 26 września do 3 października 2011. Rada Młodych to 25 osób ze wszystkich gdańskich szkół: liceów, gimnazjów i techników. Podobne rady istnieją już w 200 miastach w Polsce.

W połowie stycznia odbyła się już druga sesja Młodzieżowej Rady Miasta. W trakcie obrad młodzieżowi radni miasta Gdańska ustalili, że będą pracować w ośmiu stałych komisjach tj.: Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej, Komisji Edukacji, Komisji Polityki Gospodarczej, Komisji Sportu i Turystyki, Komisji Rozwoju Przestrzennego i Ochrony Środowiska, Komisji Kultury i Promocji oraz Komisji Spraw Społecznych. Radni Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska podjęli też uchwały w sprawie zakresu działania Komisji oraz ich składów osobowych.

Co młodzi chcą zrobić dla miasta? Przede wszystkim chcą działać dla spraw dla nich ważnych i takich, na których znają się najlepiej, czyli dotyczących ich samych. Tutaj młodzi stawiają na kulturę, chcą zająć się organizacją koncertów czy promocją młodych zespołów, bo jak sami przyznają mało wiedzą np. na temat strategii budżetowej miasta.

Młodzieżowi radni spotykać się będą na sesjach co dwa miesiące (kolejne sesje odbędą się 15 marca i 15 maja), a do czasu kolejnej sesji radni będą pracować w Komisjach. 

 

 

 

 

Foto: http://www.gdansk.pl/rmg,1516,20705.html

Projekt i wykonanie: Mehowmy