Młodzi podróżnicy – Gdynia daje wam 15 tysięcy na wyprawę

Jeszcze do 15 stycznia można zgłosić się do konkursu o Nagrodę im. Andrzeja Zawady i wyjechać na wyprawę życia.

Nagroda przyznawana jest już od dziesięciu lat i ułatwia młodym globtroterom realizację ambitnych celów podróżniczo-eksploracyjnych. Oprócz prestiżu (zwycięzcę konkursu wybiera Kapituła Kolosów złożona z podróżniczych autorytetów) Nagroda daje też wymierną korzyść finansową. Towarzyszy jej fundowany przez Prezydenta Miasta Gdyni grant w wysokości 15 tys. zł na zorganizowanie wyprawy.

Projekty wypraw mogą zgłaszać kandydaci, którzy nie ukończyli 30 lat (dopuszcza się też możliwość zgłoszenie grupowego, jeśli średnia wieku nie przekracza 30 lat). W formularzu zgłoszeniowym należy wypełnić swoje dane osobowe, czyli podstawowe informacje takie jak imię, nazwisko, wiek. Później pojawiają się pytania o wyprawę, która już mamy za sobą: nazwa wyprawy, współtowarzysze, ile trwała wyprawa i jaki był jej cel. Jest również miejsce na krótki opis wyprawy. W formularzu należy zaznaczyć w jaki sposób chcielibyśmy przedstawić swoją wyprawę, oczywiście na wypadek gdybyśmy konkurs wygrali. Ostatnia część formularza jest najprzyjemniejsza, trzeba w niej wpisać informacje o planowanej wyprawie, na którą będziemy mieli szansę, wygrywając konkurs, a razem z nim 15 tysięcy złotych.

Decydując o tym, komu przyznać Nagrodę, Kapituła bierze pod uwagę zarówno oryginalność i jakość projektu, na realizację którego kandydat zobowiązuje się przeznaczyć grant, jak i wcześniejszy dorobek podróżniczy uczestników konkursu. Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o wygłoszenie podczas Kolosów w Gdyni prelekcji o swoim największym dotychczasowym dokonaniu.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą na adres Urzędu Miasta Gdyni, ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia. Zwycięzcę poznamy podczas imprezy w marcu podczas 14. Ogólnopolskiego Spotkania Podróżników Żeglarzy i Alpinistów w Gdyni. 

 

 

 

 

Źródło: www.gdynia.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy