Młodzi do Akcji! Program skierowany do gimnazjalistów, oraz licealistów

Program, w którym nauczyciele przygotowują się do prowadzenia zajęć i inicjowania projektów dotyczących funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, a uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, które pozwolą im w przyszłości na lepsze funkcjonowanie na rynku kapitałowym. Do udziału w programie zapraszamy gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z całej Polski

Program skierowany jest do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Składa się z dwóch etapów – w pierwszym nauczyciele podczas kursu on-line zgłębiać będą tajniki przygotowania projektu dla uczniów oraz poszerzą wiedzę na temat prywatyzacji, własności i akcjonariatu obywatelskiego. W drugim etapie uczniowie wraz z nauczycielami realizować będą jeden z dwóch projektów edukacyjnych:

debaty publiczne

    (na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym lub lokalnym) na tematy dotyczące własności: Co powinno być publiczne, co prywatne? Jak dbać o publiczne, jak o prywatne? Co to znaczy odpowiedzialność za własność?

mapy wirtualne

        swoich miejscowości i okolic z miejscami publicznymi i prywatnymi lub (opcjonalnie) reportaże filmowe, fotoreportaże, wywiady, blogi itp. na temat przemian związanych z prywatyzacją w ich miejscowości.

Więcej informacji

Projekt i wykonanie: Mehowmy