Misja stowarzyszenia

MISJA REGIONALNEGO CENTRUM WOLONTARIATU w GDAŃSKU:

Regionalne Centrum Wolontariatu jest organizacją nie nastawioną na osiąganie zysku, opartą na równoprawnym współdziałaniu, profesjonalizmie i społecznym zaangażowaniu. Naszym celem jest upowszechnianie idei pracy nieodpłatnej na rzecz organizacji, instytucji i osób prywatnych oraz kompleksowe wspomaganie osób zainteresowanych taką aktywnością.

Projekt i wykonanie: Mehowmy