Minigranty na inicjatywy wolontariackie

Masz pomysł na działanie wolontariackie, ale brak Ci funduszy na jego realizację? Spróbuj sił w konkursie na minigranty na inicjatywy wolontariackie!

Wnioski mogą składać wolontariusze i wolontariuszki (min. 2-osobowy zespół), którzy chcą zrealizować własne pomysły działań wolontariackich na terenie woj. pomorskiego.

Celem konkursu jest wzmacnianie inicjatyw i kompetencji wolontariackich, rozwój lokalnych społeczności oraz promocja wolontariatu i idei Korpusu Solidarności.

Najważniejsze informacje:

 • środki można przeznaczyć na realizację akcji wolontariackich na rzecz dobra wspólnego i lokalnej społeczności oraz działania mające na cel promowanie idei wolontariatu i zachęcanie do działania wolontariackiego
 • nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 30.11.2022 r.
 • działania można realizować w terminie 1.10-15.12.2022 r.
 • wniosek może złożyć zespół min. 2 wolontariuszy

Jak wziąć udział w konkursie?

1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu
2. Zarejestruj się w Systemie Obsługi Wolontariatu
3. Wypełnij i złóż wniosek
wniosek – word
wniosek – pdf

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin konkursu
 2. Wniosek – wersja word
 3. Wniosek – wersja pdf
 4. Karta oceny formalnej

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Skontaktuj się z nami – chętnie odpowiemy na pytania:

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

 • mail: ks@wolontariatgdansk.pl
 • tel. 58 772 42 21
 • zapraszamy również do spotkania w biurze Centrum

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku

 • mail: slupsk@wolontariat.org.pl
 • tel. 733 639 580

Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych

 • mail: biuro@pscop.pl
 • tel. 698 146 654
Projekt i wykonanie: Mehowmy