Minigranty GFS – III edycja

KOCHANI SENIORZY – MAMY DLA WAS NIESPODZIANKĘ!
Z OKAZJI GDAŃSKICH DNI SENIORA MAMY DLA WAS DODATKOWĄ EDYCJĘ KONKURSU NA MINIGRANTY GFS – MOŻECIE APLIKOWAĆ O DODATKOWE ŚRODKI NA DZIAŁANIA, KTÓRE ZREALIZUJECIE W CZASIE SREBRNEGO MIESIĄCA PAŹDZIERNIKA 😀

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu na dofinansowanie
inicjatyw senioralnych w ramach
Gdańskiego Funduszu Senioralnego. 

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Grupa inicjatywna, czyli nieformalna grupa złożona z 5 osób w wieku od 60 rż., zamieszkujących w Gdańsku, które chcą wspólnie realizować działania na rzecz społeczności lokalnej.

NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Inicjatywy senioralne mają dotyczyć działań realizowanych przez seniorów i seniorki na rzecz co najmniej 10 osób od 60 rż. i/lub społeczności lokalnych, mając na celu pobudzanie i zwiększanie aktywności społecznej i wolontariackiej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu ze względu na wiek oraz podniesienie jakości życia. Działania przykładowo mogą zawierać się w wybranych obszarach tematycznych spośród wymienionych poniżej:

  • wydarzenia związane z celebrowaniem Gdańskich Dni Seniora
  • wydarzenia jubileuszowe
  • aktywność obywatelska i wolontariacka
  • integracja społeczna i międzypokoleniowa
  • kultura, sztuka i dziedzictwo narodowe
  • edukacja i rozwój
  • zdrowie i dobrostan

WAŻNE INFORMACJE

1/ Jeden lider i jedna grupa mogą złożyć tylko 1 wniosek!

2/ Nabór wniosków odbywa się w terminie 1-16.09.2022 do godz. 12:00

3/ Szkolenie i podpisanie umów odbędzie się w dn. 30.09.2022 – spotkanie jest obowiązkowe, nie przewidujemy drugiego terminu, dlatego prosimy o uwzględnienie tej daty w swoich prywatnych planach

4/ Liderzy zwycięskich inicjatyw otrzymają potwierdzenie telefonicznie i mailowe o wygranej w dn. 28-29 września

5/ Realizacja inicjatyw może odbywać się wyłącznie w terminie 1-31.10.2022

HARMONOGRAM KONKURSU

Nabór wniosków: 1-16.09.2022 do godz. 12:00
Ocena formalna i merytoryczna wniosków: 19-28.09.2022
Ogłoszenie wyników konkursu: do 29.09.2022
Szkolenie i podpisanie umów z liderami: 30.09.2022
Realizacja inicjatyw: 1-31.102022
Monitoring realizacji inicjatyw: 1-31.102022
Sprawozdanie z realizacji inicjatyw: do 14.11.2022

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu i treścią załączników.

Projekt i wykonanie: Mehowmy