Minigranty Gdańskiego Funduszu Senioralnego 2023

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Grupa składająca się z minimum 3 osób (w tym lider) w wieku 60+, mieszkających w Gdańsku, które chcą wspólnie
realizować działania na rzecz społeczności lokalnej.

HARMONOGRAM KONKURSU

Nabór wniosków27.02- 27.03.2023r. do godz. 16:00
Ocena formalna i merytoryczna wniosków27-17.04.2023r.
Ogłoszenie wyników konkursu17.04.2023r.
Szkolenia dla liderówod 17.04.2023r.
Realizacja projektu27.04-31.07.2023r.
Monitoring realizacji projektu27.04-31.07.2023r.
Sprawozdanie z realizacji projektu14 dni od zakończenia projektu, zgodnie z datą wskazaną w porozumieniu

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wniosek podpisany ręcznie przez wszystkich członków grupy można składać na jeden z trzech możliwych sposobów:

  • osobiście w biurze operatora (biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00) plac Solidarności 1/3.27 80-863 Gdańsk, budynek Europejskiego Centrum Solidarności- 3 piętro
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
    gfs@wolontariatgdansk.pl , przy czym: wypełniony wniosek należy zeskanować i dołączyć do maila. W tytule maila należy wpisać: „Wniosek na minigrant GFS”.
  • przesłać pocztą tradycyjną na adres:
    REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W GDAŃSKU
    Pl. Solidarności 1/3.27, 80- 863 Gdańsk z dopiskiem: Gdański Fundusz Senioralny

DOKUMENTY KONKURSOWE

UWAGA!

Nastąpiły zmiany dotyczące Gdańskich Funduszy Senioralnych!

Wydłużenie terminu składania wniosków do 27.03 2023r.

Pojawił się nowy obszar działań – „Integracja dzieci i młodzieży ukraińskiej w społecznościach lokalnych Gdańska”.

Zmiana czasu realizacji projektów dla :

I edycja minigrantów 27.04-31.07.

Wnioski, które wpłynęły przed 15 marca nie wymagają aktualizacji.

W przypadku chęci zaktualizowania wniosku, który wpłynął przed 15 marca, o dodatkowy obszar działania istnieje możliwość wycofania go i złożenia nowego, zaktualizowanego wniosku do 27 marca 2023r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Miasta Gdańska oraz UNICEF.
Operatorem Funduszu jest Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku.

Projekt i wykonanie: Mehowmy