Mieszkańcy Sopotu po raz kolejny oddali głos

Od 2 listopada przez sześć dni Sopocianie mogli decydować na co przeznaczyć pieniądze z obywatelskiego budżetu miasta na 2012 rok. Do rozdysponowania 4 mln złotych!


Remont ulicy, nowy chodnik, a może lepsze oświetlenie? Mieszkańcy Sopotu na specjalnie dostarczonych do swoich skrzynek pocztowych kartach do głosowania mogli wybrać inwestycje, które ich zdaniem są miastu najbardziej potrzebne. Sopocianie mieli do wyboru kilka propozycji, które zostały przez nich już wcześniej zgłoszone lokalnym władzom. W tegorocznej ankiecie oddano 2448 głosów, w tym głosów nieważnych było tylko 38.  Miasto zostało podzielone na 4 okręgi  i w każdym z okręgów zostało wymienionych kilka propozycji na wydanie pieniędzy z budżetu.


– To, co zostało przedstawione na stronie internetowej Urzędu Miasta, to nie są jednak pełne wyniki głosowania, lecz rekomendacje Prezydenta na podstawie wyników głosowania. Informacja przedstawiana mieszkańcom przed głosowaniem brzmiała, że na każdy okręg jest przeznaczony 1 milion zł na projekty dzielnicowe z kolei w sprawie projektów ogólno-miejskich ze strony Prezydenta padła jedynie deklaracja, że zostanie zrealizowany ten projekt, który otrzyma najwięcej głosów. Dziś na komisji ds. budżetu obywatelskiego okazało się jednak, że prezydent zmienił zdanie i proponuje, by sfinansować 5-6 pierwszych projektów w okręgach, które otrzymały najwięcej głosów, co jest wywróceniem do góry nogami założeń głosowania. Chodziło bowiem właśnie o to, by głosować mając na uwadze to, że istnieją ograniczenia finansowe. Założeniem było również to, że na każdy z okręgów przypada ta sama kwota: 1 milion zł (co też nie do końca jest sprawiedliwe, bo okręgi różnią się liczbą mieszkańców, jednak w pierwszym roku można było przyjąć takie uproszczenie) – mówi Marcin Gerwin z Sopockiej Inicjatywy Rozwojowej.


Na stronie internetowej miasta Sopot zostały wymienione takie inwestycje jak:

  1. W okręgu 1 – Remont schodów z ul. Jagiełły do ulicy Sobieskiego
  2. W okręgu 2- Remont drogi dla pieszych położonej wzdłuż torów kolejowych  od ul. 3 Maja do ul. Jana z Kolna (wraz z nasadzeniem krzewów i drzew)
  3. W okręgu 3 – Postawienie większej ilości ławek i śmietników przy ul. 23 Marca
  4. W okręgu 4 – Urządzenie terenów rekreacyjnych między rz. Kamienny Potok a boiskiem „Orlik” i b. ogrodnictwem


Mieszkańcy oddali głos, teraz wszystko leży w rękach władz miasta, które mają nie lada orzech do zgryzienia.

 

 

Eva

Projekt i wykonanie: Mehowmy