Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – granty standardowe

Zakres tematyczny
    

KULTURA

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Rodzaj wsparcia
    

DOTACJA

Kto może złożyć wniosek ?

Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje nie działające dla osiągnięcia zysku.

Na co można uzyskać wsparcie ?

1.Współpraca kulturalna (np. festiwale, publikacje).

2.Współpraca naukowa i badania naukowe (np. konferencje, publikacje, badania).

3.Edukacja (np. seminaria, szkoły letnie).

4.Wymiana młodzieży (np. sport, imprezy edukacyjne i kulturalne dla dzieci i młodzieży).

5.Współpraca transgraniczna (np. projekty dwóch państw, dotyczące regionów przygranicznych, w odległości nie większej niż 50 km od granicy).

6.Promocja turystyki (np. przewodniki, prezentacje, targi).

Opis

Organizatorem Programu jest Fundusz Wyszehradzki.

Roczny budżet programu: 2 200 000 euro.

Wysokość dofinansowania: od 6 001 euro, do 70% kosztów kwalifikowanych.

Czas na realizację projektu: 1 rok.

Fundusz preferuje projekty, w których jako organizacyjni partnerzy (współorganizatorzy) występują podmioty ze wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej.

 

Terminy składania wniosków: 15 marca i 15 września każdego roku.

 

Wnioski nalezy przesyłać na adres:

International Visegrad Fund

Kráľovské údolie 8

811 02 Bratislava

Słowacja

Więcej informacji

http://visegradfund.org/grants/standard_grants

Kontakt

International Visegrad Fund

Kráľovské údolie 8

811 02 Bratislava

Słowacja

smallgrants@visegradfund.org

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy