Międzynarodowy Dzień Pokoju

W Starożytności igrzyska olimpijskie organizowane były co cztery lata. W czasie ich trwania ogłaszano „święty pokój” i zaprzestawano wszelkich wojen. Cała uwaga ludzi skierowana była na sportowe rozgrywki. Będąc bacznym obserwatorem współczesnej sceny politycznej nie trudno dojść do wniosku, że „święty pokój” przydałby się nam również dzisiaj. Uznała tak również ONZ i ogłosiła Międzynarodowy Dzień Pokoju, któremu przypisała datę 21 września.

 

Do 2001 roku Międzynarodowy Dzień Pokoju był świętem ruchomym. Pierwsze obchody odbyły się w 1982 roku i od tamtego czasu każdy trzeci wtorek września (inauguracja sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ) był poświęcony idei pokoju na całym świecie. Sytuacja zmieniła się w 7 września 2001 roku, kiedy Zgromadzenie Ogólne ustaliło, iż Międzynarodowy Dzień Pokoju będzie odbywał się co roku tego samego dnia.

 

W kultywowanie idei pokoju zaangażowała się również Światowa Rada Kościołów. Ustanowiła 21 września Międzynarodowym Dniem Modlitwy o Pokój. To ekumeniczne święto ma jednoczyć wiernych różnych wyznań z całego świata we wspólnej modlitwie o pojednanie i solidarność. Jednak nie tylko modlitwą możemy się przyłączyć do obchodów. Jak przekonuje ONZ: „Każdy, wszędzie może uczcić Dzień Pokoju. Może to być zapalenie zwykłej świeczki, albo oddanie się chwili ciszy.”

 

Choć sam temat w dyskusjach publicznych nie jest zaniedbywany, to praktyczne urzeczywistnianie idei pokoju niesie ze sobą jeszcze wiele do życzenia. Dzień, w którym ustaną wszelkie konflikty, na wzór „świętego pokoju”, to na razie tylko koncept, ale miejmy nadzieję, że w przyszłości choć jedna doba jedności i harmonii stanie się rzeczywistością.

                                                                                   Agnieszka Lasinkiewicz

Projekt i wykonanie: Mehowmy