Międzynarodowy Dzień Młodzieży

Młodzież to szczególna kategoria społeczna. Niepokorni, stanowczo walczący o swoje, często pełni  irracjonalnych nadziei i spontaniczni. Mówi się, że młodość ma swoje prawa. Podejmuje działania, których ludzie dorośli unikają. Właśnie to jest w nich takie szczególne i dlatego ONZ ustanowiło 12 sierpnia Międzynarodowym Dniem Młodzieży.

 

Dzień Młodzieży ma zwrócić uwagę na gotowość młodych do działania, podejmowania wyzwań i stawiania czoła problemom. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 17 grudnia 1999 roku. Dzisiaj obchodzimy je po raz dwunasty.

 

W tym roku motywem przewodnim święta młodzieży jest hasło „Change Our World” (red. Zmieniajmy Nasz Świat). Ma być ono nakazem inspirującym młodych z całego świata do działania. Sekretarz generalny ONZ, Ban Ki- moon, wysyła wszystkim młodym ludziom jasny przekaz: „Macie okazję, by zmieniać świat. Wykorzystajcie ją!”

 

Niemniej ważnym wydarzeniem jest Międzynarodowy Rok Młodzieży. Pierwszym z nich był rok 1985. Drugi rozpoczął się 12 sierpnia 2010 i trwał do 11 sierpnia 2011. Choć zakończył się wczoraj, to jego przesłanie dialogu i wzajemnego zrozumienia między pokoleniami, nadal pozostaje żywe. Młodzież trochę inaczej widzi świat niż ludzie dorośli, ale to w gestii tych drugich leży zapewnienie im warunków do budowy lepszej przyszłości.

 

Agnieszka Lasinkiewicz

Projekt i wykonanie: Mehowmy