„Mediacja – umiejętność komunikacji i dialogu w konflikcie.”

Gdańskie Centrum Mediacji

ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję

„Mediacja – umiejętność komunikacji i dialogu w konflikcie.”

Konferencja odbędzie się dnia 25.10.2012 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
w godzinach 13: 00 – 18: 00 . Chcemy zachęcić Państwa do udziału w konferencji i zainteresowania się problematyką mediacji z uwagi na szerokie spectrum korzyści wynikających z jej zastosowania ( społecznych, relacyjnych, finansowych i organizacyjnych).

Inspiracją do przygotowania konferencji była chęć dzielenia się, doświadczeniem, wiedzą osób i organizacji zajmujących się mediacją, jej wprowadzaniem do systemu w Polsce i na świecie, oraz korzystających z jej możliwości.

Gościem specjalnym konferencji będzie dr Christa Pelikan, światowa ekspertka w dziedzinie mediacji, założycielka Europejskiego Forum Sprawiedliwości Naprawczej, przewodnicząca Komitetu Ekspertów na temat mediacji w sprawach karnych w ramach Europejskiego Komitetu Spraw Karnych, członkini Badawczej Rady Kryminologicznej w CDPC w Radzie Europy.

Zgłoszenia i rejestracja odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego do dnia 22.10.2012 r.
UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY

Formularz


Program konferencji:
13:00 Uroczyste otwarcie. SSO Alina Kloczkowska- Miłosz, Sąd Okręgowy w Gdańsku
13:10 Ofiara sprawca. dr Christa Pelikan, Instytut Socjologii Prawa i Kryminologii w Wiedniu
13:55 Sprawiedliwość naprawcza w Polsce. Założenia, stan obecny, perspektywy. dr hab. prof. UG, Wojciech Zalewski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
14:30 Przerwa
15:10 Mediacje a organizacje pozarządowe. dr Agata Gójska, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, mediatorzy.pl
15:40 Praktyczne zastosowanie mediacji. mgr Katarzyna Kurkiewicz, Gdańskie Centrum Mediacji przy Fundacji Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych
16:00 Potencjał mediacji – czy można osiągnąć sukces w mediacji bez zawarcia porozumienia? dr Adam Zienkiewicz, Ośrodek Mediacji Gospodarczych przy OIRP w Olsztynie
16:35 Budowanie mostów- facylitacja. dr Jolanta Marszewska, zmiana.pl
17:25 Profesjonalizm mediatora. mgr Katarzyna Stryjek, Polskie Centrum Mediacji
17:40 Współpraca NGO w obszarze mediacji i partycypacji. mgr Magdalena Grabarczyk Bródka, Gdańskie Centrum Mediacji przy Fundacji Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych
18:00 Zakończenie konferencji

Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt i wykonanie: Mehowmy