Medal im. Prof. Zbiegniewa Religi dla Fundacji PKO Banku Polskiego

Fundacja PKO Banku Polskiego została uhonorowana Medalem im. Prof. Zbigniewa Religi za szczególne zasługi dla polskiej kardiochirurgii, hojność, pomoc, filantropię i społeczną odpowiedzialność. Od 2002 roku PKO Bank Polski przekazał na rzecz Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Z. Religi ponad 23 miliony złotych.


Współpraca pomiędzy PKO Bankiem Polskim i Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi trwa już 2002 roku. Od tego czasu na rzecz Fundacji zostały przekazane ponad 23 mln zł pochodzące z darowizn i kwot wynikających z rezygnacji Banku z części przychodu od transakcji płatniczych dokonywanych kartami Inteligo Visa Electron z Sercem.


– Ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna to jeden z kluczowych obszarów działalności Fundacji PKO Banku Polskiego. Dla nas dobroczynność jest miernikiem szacunku dla otoczenia, a zwłaszcza dla drugiego człowieka, co ma szczególne znaczenie w działaniach służących ratowaniu ludzkiego życia i rzeczywistej poprawie sytuacji zdrowotnej Polaków. Docenienie naszych wysiłków i ta Nagroda są dla nas bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze jest to, co udało nam się dotychczas wraz z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii osiągnąć – podkreśla Urszula Kontowska, Prezes Fundacji PKO Banku Polskiego.


Dotychczasowa współpraca umożliwiła postęp prac nad priorytetowym projektem Fundacji, czyli prototypem nowej pozaustrojowej komory wspomagania serca. W 2012 roku Fundacja PKO Banku Polskiego nadal wspiera program budowy Polskiego Sztucznego Serca, ale również inne kierunki działalności Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, takie jak: badania w dziedzinie nowoczesnej biotechnologii oraz biocybernetyki, badania nad protezami serca i protezami zastawek serca, wprowadzanie innowacyjnych technik i technologii w zakresie leczenia chorób serca oraz wspieranie transferu wiedzy z dziedziny kardiochirurgii do kadr medycznych. Fundacja jest także partnerem projektu profilaktyki zdrowotnej „Siła Serca”, który ma na celu promocję zdrowego stylu życia i zapobieganie chorobom cywilizacyjnym.


Nagrody Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Prof. Zbigniewa Religi zostały wręczone podczas uroczystej Gali „Serce za serce”, nad którą patronat honorowy objęli w tym roku Marszałek Województwa Śląskiego oraz Prezydent Miasta Zabrze.


Dla PKO Banku Polskiego Medal im. Prof. Zbigniewa Religi to już kolejna nagroda za współpracę z Fundacją Rozwoju Kardiochirurgii. Do tej pory Bank został trzykrotnie uznany „Dobroczyńcą Roku” – za rok 2004, 2007 i 2010. Program Budowy Polskiego Sztucznego Serca to jedna z wielu inicjatyw wspieranych przez PKO Bank Polski, który angażuje się w liczne projekty o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i społecznym. W 2010 roku została powołana Fundacja PKO Banku Polskiego, działająca pod hasłem „Dobro procentuje”, której statutowym celem jest wspieranie osób i organizacji zajmujących się dobroczynnością.

 

 

 

 

Źródło: mat. pras.

Projekt i wykonanie: Mehowmy