Masz pomysł? Napisz scenariusz!

Termin zgłaszania prac w ramach konkursu na scenariusz „Dnia Fair Play” upływa 4 marca. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie polskie szkoły oraz przedszkola. Pomysły mogą tworzyć uczniowie, nauczyciele lub rodzice.


Scenariusz ma dotyczyć wydarzenia promującego ideę kibicowania fair play oraz zasad bezpiecznego zachowania na stadionie. Takie wydarzenie może odbywać się zarówno w szkole, jak i w pobliskim parku, na stadionie, czy rynku miasta. – To jak przebiegać będzie Dzień Fair Play zależy tylko i wyłącznie od pomysłowości twórców. Może to być lokalny hapenning, zawody sportowe, warsztaty teatralne, konkursy, koncerty – wymienia Anna Trzcińska, koordynator Programu. Ważne, aby wydarzenie stało się także okazją do integracji nauczycieli, rodziców, uczniów i społeczności lokalnej. Dlatego zachęcamy do zaangażowania w jego organizację np. władze samorządowe, lokalne organizacje pozarządowe – dodaje. Pomysłowym głowom na pewno koncepcji nie zabraknie.


Propozycje konkursowe mogą przesyłać pojedyncze placówki, ale również kilka szkół może zgłosić  wspólne  wydarzenie lokalne. W tym drugim wypadku tylko jedna z nich będzie szkołą zgłaszającą, a pozostałe szkołami współorganizującymi i to tylko ta jedna otrzyma nagrodę. Co ważne, z każdej placówki może napłynąć tylko jedno zgłoszenie. Szkoła, która wygra będzie musiała zrealizować „Dzień Fair Play”, zgodnie z nadesłanym do konkursu i nagrodzonym scenariuszem. Termin wydarzenia wybiorą organizatorzy.

 

Jak piszą twórcy konkursu -Nagrodą będzie udział maskotek UEFA w wydarzeniu oraz objęcie go patronatem medialnym odpowiedniego dziennika regionalnego. Szkoła otrzyma także tablicę interaktywną wraz z programem edukacyjnym.- Jednym z głównych kryteriów oceny nadesłanych projektów będzie zaangażowanie w opracowanie scenariusza i organizację „Dnia Fair Play” społeczności lokalnej.

 

Organizatorami konkursu są Media Regionalne i Polskapresse oraz Fundacja Orange. W ich imieniu, konkurs będzie przeprowadzać Koordynator programu społecznego „Szkoła bez przemocy”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 12 marca 2012 roku.Agnieszka Lasinkiewicz

 

 

 

 

Foto: http://www.szkolabezprzemocy.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy