Marzenia się spełniają. Finał akcji „Pomaganie przez tankowanie”

Jednym z partnerów, którego w toku rozmów i konsultacji wybrała Fundacja LOTOS jest Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej (GFIS). Powstała w celu  budowy i wdrażania skutecznych rozwiązań skierowanych do dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz wspierania rozwoju lokalnych społeczności. Fundacja uczestniczyła w przekształcaniu systemu opieki nad dziećmi pozbawionymi pieczy rodzicielskiej na terenie Pomorza, angażując się w modernizację instytucjonalnych Domów Dziecka. Ponadto, czternaścioro dzieci, których marzenia wysłuchano i postanowiono je spełnić, to podopieczni nowatorskiego na skalę europejską projektu „Osiedle Sitowie”, który realizowany jest w partnerstwie międzysektorowym przez Miasto Gdańsk, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz sześć lokalnych organizacji pozarządowych. W zgodzie z polityką socjalną włączania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym powstała przestrzeń do mieszkania i przygotowywania osób do powrotu na rynek pracy, oraz do samodzielnego życia w społeczeństwie.

 

Podopieczni mają od kilkunastu miesięcy do ponad 20 lat, dlatego wśród przekazywanych „zmaterializowanych marzeń” znalazły się zarówno zabawki, rowery, komputery, bony do zrealizowania w sklepach odzieżowych, księgarniach, a także sfinansowanie kursu na prawo jazdy, kursu nauki walki judo czy zajęcia taneczne. Prezenty wręczyła Prezes Fundacji LOTOS Patrycja Zbytniewska. – Uśmiech na twarzach dzieci, których start w przyszłość jest trudniejszy, a przeszłość nie dla wszystkich była beztroska, jest dla mnie najlepszym dowodem na to, że nasze działanie przyniosło zamierzony efekt. Zebrana kwota pozwoliła nam nie tylko na spełnienie „małych marzeń”, ale także wesprze inwestycje infrastrukturalne realizowane przez obie organizacje – mówiła Prezes Fundacji LOTOS.


W uroczystości podsumowujących akcję udział wzięli przedstawiciele organizacji koordynujących projekt „Osiedle Sitowie” oraz Zarząd Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej. Swoją obecnością zaszczycił wydarzenie Prezydent Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej Piotr Kowalczuk. – Jestem pod wrażeniem akcji „Pomaganie przez tankowanie”. LOTOS potwierdził swoją innowacyjność tym razem w obszarze społecznego zaangażowania realizując projekt, który wykracza poza standardowe ramy działalności dobroczynnej. Dzięki uzyskanemu wsparciu, nasze gdańskie organizacje otrzymały spory zastrzyk nie tylko finansowy, ale też energii dobrych ludzi, których w LOTOSIE nie brakuje – podkreślał podczas wystąpienia Prezydent.

 

Realizacja marzeń podopiecznych projektu społecznego „Osiedle Sitowie” to jeden z czterech celów przeznaczenia kwoty, uzyskanej w ramach kampanii na stacjach paliw LOTOS. Marzeniem podopiecznych Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej był wspólny wyjazd na ferie zimowe, na co również udało się zebrać odpowiednią kwotę. Czek opiewający na 34 tys. złotych, które pozwolą 20-tce dzieci na narciarskie i snowbordowe szaleństwo, wręczył Prezes Spółki LOTOS Paliwa Paweł Lisowski.

– Dobro się opłaca i do Ciebie wraca – ta idea naszej kampanii okazuje się być bardzo wymowna. Uśmiech dzieci jest tym co jest najbardziej wartościowe. Oczywiście nasza akcja miała także cel prosprzedażowy. Uważam, że innowacyjność tej kampanii polega właśnie na tym, że firma, której celem jest dystrybucja paliw i dążenie do jej zwiększania wykorzystała nowoczesne narzędzia marketingowe i osiągnęła swój cel biznesowy i jednocześnie sprawdziła się i zaznaczyła swoją obecność na rynku, jako firma społecznie zaangażowana, która przekazuje część zysków przemyślanie i odpowiedzialnie – mówił Prezes Lisowski.


Czek opiewający na kwotę 58 tys. zł z przeznaczeniem na doposażenie mieszkań podopiecznych projektu „Osiedle Sitowie” trafił na ręce przedstawiciela Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Na ręce GFIS ostatni czek, na kwotę 184 388,13 zł przekazał Prezes Zarządu Grupy LOTOS Paweł Olechnowicz. Kwota zostanie przekazana na doposażenie i remonty tzw. mieszkań wspieranych, które są niezwykle istotnym etapem w procesie opieki nad dziećmi i młodzieżą będącą pod opieką rodzinnych domów dziecka, którymi zarządza GFIS. Środki zostaną przeznaczone także na budowę małej architektury terenu, zakup sprzętów RTV i AGD.

 

„Pomaganie przez tankowanie” było pierwszym etapem dwuczęściowej kampanii społeczno-marketingowo-sprzedażowej. W jej ramach część zysku z każdego litra paliwa zatankowanego na stacjach LOTOS oraz LOTOS Optima w okresie 16 listopada – 5 grudnia 2015 była przeznaczana na spełnianie marzeń dzieci – podopiecznych partnerskich organizacji Fundacji LOTOS.

Projekt i wykonanie: Mehowmy