„Magia Sportu” – otwarte zajęcia

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień i Uczniowski Klub Sportowy De La Salle zapraszają młodzież gimnazjalną z dzielnic: Niedźwiednik, Morena, Złota Karczma, Wrzeszcz oraz Suchanino do aktywnego spędzenia wolnego czasu w ramach projektu profilaktycznego „Magia Sportu” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Projekt realizowany pod hasłem „Magia Sportu” zakłada cykl otwartych zajęć sportowych jako formy promowania zdrowego stylu życia oraz zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy, agresji i uzależnieniom, a także naukę pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia sportowe odbywać się będą w okresie od 9 do 30 września 2013 r.

Poprzez udział w otwartych, bezpłatnych zajęciach sportowych „Magia Sportu” (judo, szermierka, koszykówka i strzelectwo – przepisy, zasady sędziowania oraz elementy techniki i taktyki) pragniemy promować aktywny, wolny od nałogów tryb życia wśród młodzieży, a także naukę rywalizacji sportowej w duchu zasad Fair Play oraz integrować młodzieżowe środowisko lokalne i otworzyć się na uczniów z innych szkół, którzy nie mają dostępu do odpowiedniej bazy sportowej. Podczas zajęć zostanie zorganizowany konkurs na trzech najlepszych uczestników „Magii Sportu”, którzy otrzymają nagrody.

Dodatkowo we wrześniu uruchomiony zostanie w Szkole im. św. Jana de La Salle w Gdąńsku punkt konsultacyjny dla rodzin (rodziców młodzieży ze szkół gimnazjalnych z Niedźwiednik, Morena, Złota Karczma, Wrzeszcz i Suchanino oraz rodziców uczniów UKS De La Salle). Będą to regularne, dwugodzinne dyżury prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów i psychologów dla rodziców i opiekunów młodzieży mające na celu:

· uzmysłowienie rodzicom ich roli w tworzeniu atmosfery szkolnej,

· upowszechnianie wiedzy, doskonalenie umiejętności wychowawczych rodziców,

· zwiększenie wpływu rodziców na życie szkoły,

· zachęcanie do aktywnej pomocy w tworzeniu bezpiecznej i przyjaznej szkoły.


We wrześniu odbędą się spotkania z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy oraz przeciwdziałania uzależnieniom dla uczniów gimnazjum szkoły im. św Jana de La Salle oraz biorących udział w zajęciach UKS De La Salle. Przeprowadzone zostaną również warsztaty edukacyjno – informacyjne dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa (w szkole oraz w sieci) prowadzone przez gdańską policję .

W październiku warsztaty z mediacji jako drogi do porozumienia (rozwiązywanie sytuacji konfliktowych) dla gimnazjalistów i nauczycieli szkoły im. św Jana de La Salle prowadzone przez wykwalifikowanych pedagogów i psychologów. Odbędą się również szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, w ramach których przeprowadzone zostaną wykłady i ćwiczenia praktyczne, gdzie uczniowie sami będą mogli ćwiczyć na fantomach sztuczne oddychanie i masaż serca. Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia uczestnictwa. 

Wszystkie przedstawione w w/w ofercie zajęcia mają formę nieodpłatną i są prowadzone pod okiem nauczycieli UKS De La Salle oraz wykwalifikowanych pedagogów i psychologów z Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Wszystkie zajęcia prowadzone będą na terenie i obiektach szkoły im. św Jana de La Salle ul. Słowackiego 101 w Gdańsku.

Informacji dotyczących otwartych zajęć sportowych odbywających się we wrześniu udziela od 30 sierpnia koordynator projektu Dariusz Sarnowski pod nr. tel. 662-126-747 

 

 

 

 

 

Foto: aboutsports.com.au

Projekt i wykonanie: Mehowmy