LOTOS pomaga ratować życie

Szpital na gdańskiej Zaspie wzbogacił się o nowoczesny sprzęt medyczny – videosonograf. Zakup aparatu wsparła Grupa LOTOS.

– Endosonograf to urządzenie spełniające funkcję endoskopu i ultrasonografu. Dzięki jego zastosowaniu można ocenić nie tylko zmiany w świetle przewodu pokarmowego, także okolice zewnętrzne przewodu do głębokości około 8 cm – powiedziała dr n. med. Mirosława Chełstowska. – Aparat usprawni diagnostykę między innymi w zakresie patologii trzustki, pozwoli na stosunkowo wczesne wykrywanie nowotworów poprawiając wskaźnik przeżywalności chorych. Poprawi również diagnostykę oraz leczenie zmian torbielowatych i guzów podśluzówkowych. Jest to urządzenie najnowszej generacji i można zaryzykować stwierdzenie, że będzie stanowiło wyjątkowo efektywne narzędzie w naszej pracy.

Dzięki Grupie LOTOS, która od lat pomaga trójmiejskim szpitalom, pacjenci mają lepszy dostęp do specjalistycznego sprzętu medycznego, poprawiła się jakość leczenia, zwiększyła przeżywalność chorych z grup wysokiego ryzyka.

– Pracownia endoskopowa jest potrzeba dla całego województwa, powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Cieszę się, że Grupa LOTOS po rozmowach z dr n. med. Mirosławą Chełstowską, dostrzegła wagę tego przedsięwzięcia i zdecydowała się pomóc. Jestem dumny, że LOTOS odpowiada na takie apele.

LOTOS wsparł zakupy sprzętu medycznego dla trójmiejskich szpitali, takich jak np.: Pomorskie Centrum Onkologii w Gdyni, Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Copernicus Podmiot Lecznicy, Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku.

– Prowadząc działalność biznesową, czujemy się także odpowiedzialni za rozwiązywanie problemów społecznych związanych z ochroną zdrowia mieszkańców naszego regionu – powiedziała Jowita Twardowska, dyrektor ds. Komunikacji i CSR. – Grupa LOTOS wspiera różne inicjatywy służące ochronie i promocji zdrowia ludzkiego. W szczególności pomagamy ratować ludzkie życie, zwłaszcza, gdy jest to możliwe dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszego sprzętu medycznego, który służy nie tylko mieszkańcom lokalnych społeczności, ale częstokroć pacjentom z całej Polski. Dlatego bardzo się cieszymy, że dzięki wsparciu Grupy LOTOS pacjenci z woj. pomorskiego będą mieli teraz dostęp do specjalistycznego sprzętu – videoendosonografu, który pozwala na wykrycie choroby nowotworowej w bardzo wczesnym stadium, zwiększa skuteczność leczenia, dając pacjentom możliwość dłuższego życia.


Foto: screen Youtube

Projekt i wykonanie: Mehowmy