Lista zwycięskich inicjatyw w konkursie Gdański Fundusz Senioralny/edycja I

Poniżej przedstawiamy listę inicjatyw,
które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu
Gdański Fundusz Senioralny, edycja I

 

Lp.

Nr inicjatywy

Nazwa grupy

Nazwa inicjatywy

1.       

2/I/2018

Klub Seniora przy Stowarzyszeniu Dobrych Wiadomości

Zanim wyrzucisz…

2.       

4/I/2018

Klub Seniora „Rajska Panorama”

Kabarecik na 100-lecie. Senior patriota i humorysta

3.       

5/I/2018

Klub Seniora przy Stowarzyszeniu Dobrych Wiadomości

Włóczkowe ZOO

4.       

7/I/2018

Koło nr 7 przy GAK „Winda”

Dzisiaj wszystko się marnuje – Ja recykling proponuję!

5.       

9/I/2018

Sprawne Ręce

Królestwo papierowych słodyczy

6.       

10/I/2018

Klub Brydżowy „Gdańsk – Siedlce”

Rehabilitacja za pomocą BRYDŹA

7.       

12/I/2018

Grupa ogrodników

Moc ukryta w ogrodzie

8.       

15/I/2018

Klub „ORANIA”

Warsztaty kulinarne

9.       

17/I/2018

zespół Wokalny „Orunia”

Warsztaty szycia strojów scenicznych

10.    

19/I/2018

Gdańscy Słowianie

Słowiańskie Święto Kupały

11.    

20/I/2018

Referat Seniorów Gdańskiej Chorągwi ZHP

Prawidłowe nawyki żywieniowe jako element przeciwdziałania chorobom i wykluczeniu społecznemu

12.    

21/I/2018

Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Spotkanie na zakończenie Roku Akademickiego

13.    

22/I/2018

Klub Seniora Rozstaje

Kolorowa Parada Seniorów

14.    

24/I/2018

Grupa Złotników

Wspólny czas Seniorów na wspólnym podwórku

15.    

26/I/2018

Klub Seniora Letnica

Wyprawa do Zoo

16.    

27/I/2018

Dom Sztuki Seniora

Trzy wymiary

17.    

29/I/2018

Stowarzyszenie Seniorów Starszych

Qigong – Styl Lecący Żuraw

18.    

31/I/2018

Klub Seniora „Delfin”

Szanty w ogrodzie

19.    

35/I/2018

Emeryci Renciści z siedzibą „Scena Muzyczna” GAK

Poznajmy się

20.    

37/I/2018

Wspólne Malowanie

Wiosenne Impresje 2018

21.    

39/I/2018

Klub Seniora „Orania”

Majówka integracyjna

22.    

43/l/2018

Zdolna Orunia

Oruński dzień zdolnego sąsiada

23.    

51/l/2018

Lepigliny

Nie święci garnki lepią

24.    

53/l/2018

Robótki ręczne rozmaitości

Robótki ręczne rozmaitości

25.    

54/l/2018

Seniorzy

Senioryci paradują

26.    

55/l/2018

Seniorzy

Kwiecista kaweczka seniorów

27.    

57/l/2018

Klub Seniora Młyniec

Sprzątanie lasu w Sobieszewie

28.    

61/I/2018

Stowarzyszenie – Klub Inicjatyw Seniorów

Spotkanie integracyjne Seniorów z Gdańska i Gniewu

29.    

64/I/2018

po50ce.pl

Warsztaty – Koło Jana, koło Jana – Sobótka

30.    

66/I/2018

Gdański Klub Olimpijczyka

Gdański Klub Olimpijczyka

31.    

68/I/2018

Redaktorzy

Redaktorzy

32.    

69/I/2018

Aktywne Seniorki

Czapki z sercem

33.    

70/I/2018

Słoneczni

Cuda z papieru

34.    

72/I/2018

Kufer Sztuki – AMIGURAMI

Kufer Sztuki – AMIGURAMI

35.    

74/I/2018

Kreatywne

Kartka dla Hospicjum

36.    

75/I/2018

Igiełka

Chrońmy nasza planetę

37.    

76/I/2018

Koło Emerytów i Rencistów nr 11 w Gdańsku

Warsztaty rękodzieła i wystawa na pikniku Seniorów

38.    

79/I/2018

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło nr 10

Edukacja, wsparcie społeczne

39.    

80/I/2018

Klub Seniora „Promyk”

Parada seniora

40.    

82/I/2018

Klub Samopomocy

Prospołeczny Piknik Bankowiczów

 

Wszystkim grupom wygranych inicjatyw gratulujemy i zapraszamy na obowiązkowe spotkanie liderów, które odbędzie się 17 maja o godzinie 12:00 w Europejskim Centrum Solidarności w sali nr 4 na III piętrze. 

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy