Lista OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2011 r.

Lista dostępna jest w plikach do pobrania (http://pomorskie.ngo.pl/wiadomosc/711497.html). Na liście znalazło się 6928 organizacji (spośród ponad 8 tys. zarejestrowanych OPP). To te organizacje, które w terminie przesłały do Departamentu Pożytku Publicznego (DPP) sprawozdania finansowe i merytoryczne w formie papierowej.

Opublikowana 15 grudnia lista zawiera nazwę, numer KRS oraz informacje o siedzibie OPP, zgodne z danymi dostarczonymi MPiPS przez ministra sprawiedliwości, czyli z informacjami wpisanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jeśli organizacja zauważy w tym wykazie błąd, np. w nazwie, może pisemnie poinformować MPiPS o konieczności jego poprawienia do 31 grudnia. Na takie zgłoszenie nie ma żadnych specjalnych formularzy.

Infolinia dla OPP: 22 661 11 47 w godzinach 10.00-15.00

Kolejna wersja wykazu pojawi się 15 stycznia 2012 r.

Projekt i wykonanie: Mehowmy