Liderzy filantropii 2011

Telekomunikacja Polska zwyciężyła w obydwu kategoriach konkursu „Liderzy Filantropii 2011”. W gronie laureatów znalazły się firmy: KGHM Polska Miedź, PZU, Vive Textile Recycling oraz Fabryka Maszyn Spożywczych „SPOMASZ” Pleszew. Forum Darczyńców przyznało Nagrody Specjalne Ambasadorom Konkursu – firmom, które biorą w nim udział od początku. Wręczeniu nagród towarzyszyła debata z udziałem prezesów zarządów największych firm w Polsce.

 

Uczestnicy konkursu „Liderzy Filantropii” przekazali w minionym roku na cele społeczne 81 771 133 złotych. To o ponad 30 milionów więcej niż w roku poprzednim, w którym nakłady na filantropię zmalały z powodu kryzysu.

 

– Rok 2010 był dobrym rokiem dla filantropii korporacyjnej w Polsce. Potwierdzają to nie tylko dane Ministerstwa Finansów, ale więcej firm zgłoszonych do konkursu „Liderzy Filantropii”. Firmy te przeznaczyły na filantropię więcej środków niż w roku poprzednim, co pokazują nie tylko kwoty darowizn, ale też wzrost udziału darowizn w dochodach firm przed opodatkowaniem (z 2,1% do 2,3%)  – powiedział Piotr Szczepański, Prezes Forum Darczyńców w Polsce.       

 

W kategorii „Firma, która przekazała najwięcej środków na cele społeczne” pierwsze miejsce zajęła Telekomunikacja Polska z kwotą darowizn 23 541 966 zł, za nią KGHM Polska Miedź (12 500 000 zł) oraz debiutujące w Konkursie PZU (10 000 000 zł).

 

Wyniki kategorii „Firma, która przekazała na cele społeczne największy odsetek dochodów przed opodatkowaniem” były największym zaskoczeniem. W poprzednich edycjach konkursu prym w tej kategorii wiodły małe i średnie przedsiębiorstwa. Tymczasem Telekomunikacja Polska przekazała w 2010 roku darowizny na poziomie 5,24% dochodów spółki, wyprzedzając w kategorii procentowej konkursu Vive Textile Recycling z Kielc (4,14 %) oraz Fabrykę Maszyn Spożywczych „SPOMASZ” Pleszew (3,13%).

 

Po raz pierwszy w historii Konkursu zdarzyło się, że ta sama firma zwyciężyła w obydwu kategoriach. Przekazanie ponad 5% zysku na cele społeczne przez dużą spółkę jest sytuacją rzadko spotykaną nie tylko w Polsce, ale również za granicą.

 

Konkurs Liderzy Filantropii to dla nas dobra okazja do pokazania, że nasza firma potrafi dzielić się zyskiem z innymi. To również nasze zapewnienie, że do spraw zaangażowania społecznego podchodzimy w sposób strategiczny – działając w oparciu o programy społeczne, które dzięki wsparciu Grupy TP mogą być długofalowe i realizowane na dużą skalę. – powiedział Tomasz Nowakowski, Dyrektor ds. korporacyjnych Grupy TP, odbierający w imieniu firmy nagrody.

 

W związku z pięcioleciem konkursu Forum Darczyńców przyznało Nagrody dla Ambasadorów Konkursu za konsekwentne zaangażowanie w konkurs i rozwijanie filantropii korporacyjnej w Polsce. Ambasadorami zostały: BRE Bank, Dom Maklerski IDMSA, KGHM Polska Miedź, Kompania Piwowarska, PKN Orlen, PKO BP, Telekomunikacja Polska i Vive Textile recycling.

W tegorocznej edycji po raz pierwszy zaprezentowano porównania branżowe.

 

Nagrody Specjalne otrzymali również Przyjaciele Konkursu: Warszawska Giełda Papierów Wartościowych będąca patronem honorowym oraz firma PwC, która od pięciu lat weryfikuje ustalanie rankingu „Liderzy Filantropii”.

 

W analizie dotychczasowych pięciu edycji konkursu podkreślono: wzrost liczby i roli fundacji korporacyjnych, rozwój filantropii wśród małych i średnich przedsiębiorstw, znaczne zwiększenie przejrzystości działań społecznych zaobserwowane wśród długoletnich uczestników konkursu, które jednocześnie pozostaje największym wyzwaniem dla wielu firm w Polsce.

 

Uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów laureatom odbyło się na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Słowa gratulacji do uczestników konkursu skierował Minister Jacek Michałowski, Szef Kancelarii Prezydenta RP. Gali towarzyszyła debata „Filantropia w strategii biznesu – spojrzenie z perspektywy zarządu”, w której wzięli udział: Bartosz Drabikowski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego, Andrzej Klesyk, Prezes Zarządu PZU, Jacek Krawiec, Prezes Zarządu PKN Orlen, Grzegorz Leszczyński, Prezes Zarządu Dom Maklerskiego IDMSA, Paweł Kwiatkowski, Dyrektor ds. korporacyjnych Kompanii Piwowarskiej i Tomasz Nowakowski, Dyrektor ds. korporacyjnych Grupy TP. Galę i dyskusję poprowadził Redaktor Jacek Żakowski.

 

 

 

Źródło: mat. pras.

Projekt i wykonanie: Mehowmy