Liczby rządzą światem!

Mało kto z nas wie, że dnia 14 marca obchodzimy międzynarodowe święto liczby Pi. Święto to najczęściej obchodzone jest  w USA i wzięło swą datę z trzech pierwszych liczb, liczby Pi czyli 3,14.


Symbol ∏, którego używamy dziś w matematyce został  wprowadzony  w 1706 roku przez Wiliama Jonesa, a spopularyzował go Leonhard Euler. Swą nazwę zawdzięcza pierwszej literze greckiego słowa „peryferia”. Liczba Pi ma wiele  nazw jedną z nich jest między innymi  Ludolfina –  od imienia niemieckiego matematyka Ludolpha van Ceulena, który na początku XVII w. podał jej przybliżenie z dokładnością, aż! do 35 miejsca po przecinku, co śmiało można stwierdzić  w tamtych czasach było ogromnym wyczynem.


Popularność liczba Pi zawdzięcza występowaniem we wzorach na pole koła czy objętości kuli, związana jest także z kwadraturą koła. Na wielu stronach poświęconych liczbie Pi możemy znaleźć wiele ciekawostek dotyczących tej liczby, miedzy innymi takich jak:

  • W piramidzie Cheopsa stosunek sumy dwóch boków podstawy do wysokości wynosi 3,1416, czyli przybliżenie pi z dokładnością do czterech miejsc po przecinku! Dziś nie można stwierdzić czy był to zadziwiający przypadek, czy wynik geniuszu nieznanych nam z imienia uczonych. 
  • Uczeni szukając kontaktu z cywilizacjami pozaziemskimi, wysłali w kosmos drogą radiową informację o wartości liczby π. Wierzą, że inteligentne istoty spoza Ziemi znają tę liczbę i rozpoznają nasz komunikat.


Warto wspomnieć, iż „Przybliżenia Pi” również mają swoje święta w takich dniach jak :

26 kwietnia – to dzień, w którym ziemia pokonuje od nowego roku 2 radiany swojej orbity, więc cała długość orbity podzielona przez ten dystans wynosi właśnie Pi.

22 lipca – 22/7 to prosty sposób aproksymacji  ( przybliżenie) liczby Pi.

10 listopada – 314 dzień roku (9 listopada jeśli rok jest przestępny)

21 grudnia (20 grudnia w roku przestępnym) o godzinie 1:13 – Ponieważ ten dzień jest 355. dniem roku, a 355/113 to chiński sposób aproksymacji ( przybliżenie) liczby Pi.”

 

I kto powiedział, że matematyka nie jest fajna!Eva

 

 

 

 

 

Foto: Mehran Moghtadei

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy