Laboratorium Inicjatyw

LABORATORIUM INICJATYW

Ideą „Laboratorium Inicjatyw” jest umożliwienie wolontariuszom pozyskania środków na realizację projektów i programów wolontariackich realizowanych przy organizacji lub instytucji, w której działają wolontariacko. Projekt może dotyczyć pomysłu na inicjatywę lub być projektem na wsparcie samej grupy wolontariackiej np. specjalistycznym szkoleniem, materiałami, narzędziami do wolontariatu.

Laboratorium odbędzie się podczas konferencji „Masz Moc – edukujemy i inspirujemy” na zasadach 5 minutowych wypowiedzi liderów projektu, mających przekonać uczestników konferencji do dofinansowania ich pomysłu.
Po prezentacji wszystkich pomysłów zostaną zebrane głosy z pośród uczestników konferencji – wygrywają kolejno 3 projekty, które otrzymały największą liczbę głosów.
Nagrodami są 3 granty za zdobyte miejsca 1,2,3, w wysokości 1000 zł każdy.

Każdy uczestnik prezentacji zobowiązany jest do rejestracji na konferencję poprzez link: https://konferencjatydzienwolontariatu.evenea.pl/

Żeby wziąć udział w laboratorium każda Grupa musi na adres mailowy tw@wolontariatgdansk.pl wysłać zgłoszenie (termin do dn. 28 listopada 2016), wpisując nazwę Grupy, nazwę podmiotu przy którym działają wolontariacko, osobę prezentującą wraz z danymi kontaktowymi oraz tytuł projektu. (formularz – zał. 1). Każda Grupa może zaprezentować maximum 2 projekty, ale prezentacja musi być przeprowadzona przez różne osoby. (Za Grupę rozumiemy min 3 osoby działające wolontariacko w danej Organizacji Pozarządowej lub Instytucji).
Następnie w terminie do 1 grudnia 2016 r. przesłać prezentację do wystąpienia.

O możliwości udziału decyduje kolejność zgłoszeń – maksymalna liczba prezentacji to 8. O zakwalifikowaniu się będziemy informować drogą mailową.

Szczegółowy regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Informacje można uzyskać pod telefonem 58 772 42 18.

Projekt i wykonanie: Mehowmy