Laboratorium aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek pracy osób z niepełnosprawnością lub udzielenie im wsparcia w powrocie do aktywności zawodowej. Projekt składa się z części szkoleń grupowych, (m.in. symulacje rozmów kwalifikacyjnych czy Assessment Centre w korporacji) oraz z indywidualnych sesji z psychologiem rozwoju osobistego, coachem kariery, doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy. Po ukończeniu szkoleń 5 osób z każdej edycji zostanie skierowanych na płatne staże u pracodawców na otwartym rynku pracy.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, należy wypełnić elektronicznie lub pisemnie formularz zgłoszeniowy, opatrzyć podpisem, a następnie dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą na adres:

Fundacja Grupy Ergo Hestia na rzecz Integracji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych Integralia
ul. Hestii 1
81-731 Sopot

Rekrutacja do pierwszej edycji projektu potrwa do 25 listopada 2011 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.karieradlaciebie.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt i wykonanie: Mehowmy