Kurs treningu antydyskryminacyjnego i równościowego

Fundacja Nasza Przestrzeń, Stowarzyszenie Arteria, Kampania Przeciw Homofobii i Regionalne Centrum Wolontariatu zapraszają na

Kurs treningu antydyskryminacyjnego i równościowego

który jest realizowany w ramach Projektu Świat Praw Człowieka (www.naszaprzestrzen.org/spc)

Kurs obejmuje cykl 3 warsztatów (48 godz.). Do udziału zachęcamy studentów/ki ostatnich lat studiów (IV,V rok) nauczycieli/ki, trenerów/ki oraz osoby, które zajmują się w organizacjach i instytucjach, edukacją antydyskryminacyjną i pracą z osobami wykluczonymi. Warsztaty mają na celu rozwijanie umiejętności metodologicznych – konstruowania i prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych i równościowych, stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz zbudowanie lokalnej grupy trenerskiej, która będzie podejmować oraz wspierać działania antydyskryminacyjne na gruncie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Liczba osób uczestniczących: 12 – 16

Ramowy program kursu:

 

I. Temat: Umiejętności psychospołeczne, współpraca w grupie

Obejmuje:

– praca z emocjami

– budowanie zaufania w grupie

– zarządzanie grupą

– kontraktowanie

– elementy sztuki komunikacji, aktywne słuchanie, parafraza, informacja zwrotna

– proces grupowy

II.Temat: Umiejętności warsztatowe – konstruowanie zajęć

Obejmuje:

– metody pracy z grupą.

– projektowanie programu szkoleń antydyskryminacyjnych i równościowych

– badanie potrzeb, konstruowanie ankiet rekrutacyjnych

– cele i wnioski

– ewaluacja

III.Temat: Warsztat antydyskryminacyjny i równościowy

Obejmuje:

– tożsamość i przynależność do grup

– stereotypy, uprzedzenia , dyskryminacja – rodzaje

– język wrażliwy, mowa nienawiści

– czym jest trening antydyskryminacyjny i równościowy i jak go zaplanować

 

Osoby uczestniczące zostaną dodatkowo objęte superwizją grupową metodą Balintów

Kiedy?

  1. 15 – 16.10.2011 (sobota – niedziela)

  2. 22 – 23.10. 2011 (sobota – niedziela)

  3. 26 – 27. 11.2011 (sobota – niedziela)

  4. Superwizja listopad 2011 – styczeń 2012

  5. W okresie od grudnia 2011 do końca stycznia 2012 uczestnicy i uczestniczki odbędą trening zadaniowy i spotkania superwizyjne.

Gdzie?

Gdańsk Wrzeszcz ul. Zator Przytockiego 4 (siedziba Regionalnego Centrum Wolontariatu)

Zapisy:

Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową: 10.09.2011 do 05.10.2011. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie projektu www.naszaprzestrzen.org/spc

Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji do 10.10.2011

Adres e-mail: zapisy.spc@naszaprzestrzen.org

W ramach zajęć przewidziane są przerwy kawowe oraz przerwa na posiłek. Posiłek we własnym zakresie. Osoby zakwalifikowane do uczestnictwa zobowiązują się do udziału we wszystkich zajęciach, wykonania treningu zadaniowego oraz uczestnictwa w superwizji grupowej.

Projekt i wykonanie: Mehowmy