Kurs szkoleniowy Profesjonalny menager w NGO – IIIedycja

KMS Inicjatywy oraz Collegium Civitas zaprasza liderów i działaczy organizacji pozarządowych zajmujących się obszarami kultury i problematyki socjalnej z całej Polski do udziału w trzeciej edycji kursu szkoleniowego Profesjonalny menedżer w NGO.
    Cykl rozpocznie się od dwudniowego coachingu następnie odbędzie się 7 dwudniowych weekendowych zjazdów, podczas których odbędą się zajęcia (warsztaty, seminaria, konsultacje i doradztwo) prowadzone przez praktyków, ekspertów pozarządowych i samorządowych.

    Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji i profesjonalizacja liderów obywatelskich w zakresie zarządzania organizacją pozarządową, realizacji zadań publicznych i społecznych, zarządzania projektem, zarządzania personelem i współpracy z wolontariuszami, sposobów finansowania działalności pozarządowej, komunikacji i współpracy w grupie, współpracy z mediami.

    W ramach projektu przeprowadzimy cykl szkoleniowo-coachingowy – oparty na programie studiów podyplomowych prowadzonych przez prof. dr hab. Ewę Leś w Collegium Civitas w Warszawie.

    Projekt realizujemy wspólnie z Collegium Civitas.

Program składa się z trzech komponentów:

    * praktyczno-umiejętnościowego: cyklu warsztatów animacyjnych
    * doradczego – uczestnicy będą mogli korzystać ze wsparcia ekspertów i praktyków,
    * coaching – podniesienie efektywności zarządzania/ współpracy z zespołem/ wolontariuszami

I. Program szkoleniowy składać się będzie m.in. z następujących zajęć:

   1. Rola organizacji not for profit w politykach publicznych
   2. Zarządzanie finansami, budżetowanie, sprawozdawczość, monitoring finansowy
   3. Zarządzanie projektem
   4. Zarządzanie realizacją zadania publicznego
   5. Planowanie strategiczne, monitoring i ewaluacja
   6. Funkcjonowanie administracji publicznej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych; networking
   7. Pozyskiwanie funduszy europejskich na realizację zadań ngo i fundrising
   8. Podstawy prawno-finansowe działalności organizacji pozarządowych w Polsce.
   9. Współpraca z wolontariuszami, skuteczne motywowanie
  10. Komunikacja z mediami, budowanie wizerunku
  11. Trening autoprezentacji i skutecznej prezentacji
  12. Narzędzia do zarządzania projektem (MSProject)
  13. Zawieranie umów i prawne aspekty działania NGO
  14. Zajęcia dedykowane działaczom organizacji pozarządowych z obszaru kultury i problematyki socjalnej

II. Program doradczy będzie polegał na prowadzeniu w czasie zajazdów i on-line konsultacji przez ekspertów i praktyków różnych dziedzin z zakresu działalności i funkcjonowania organizacji pozarządowej (najbardziej potrzebnych z punktu widzenia pracy w ngo) np.: prawa, zarządzania finansami w organizacji, fundraisingu i współpracy w ngo.

III. Coaching – wsparcie coachingowe podczas szkolenia będzie miało na celu wsparcie menadżerów organizacji pozarządowych w podniesieniu świadomości m.in. w zakresie prowadzenia rozmów z pracownikami i wolontariuszami oraz podniesieniu efektywności w zarządzaniu ludźmi/zespołami.

Harmonogram realizacji projektu:

Coaching odbędzie się podczas dwudniowych zjazdów 8-9.12 i 10-11.12.grudnia 2011. Kolejne zajęcia odbywać się będą w weekendy w terminie od 14 stycznia 2012 do końca 30 czerwca 2012 r. (pobierz terminy zajęć).

Opłaty:

Koszt udziału w kursie to 500 zł (opłata wpisowego). Opłata nie podlega zwrotowi będzie wykorzystana na cele realizacji szkoleń, działań doradczych, organizacji panelu ekspertów oraz przygotowania pakietu edukacyjnego po zakończeniu projektu. Opłatę należy wpłacić na następujący rachunek Klubu Myśli Społecznej Inicjatywy: 73213000042001050258200001 Volkswagen Bank Polska.
Uczestnik pokrywa koszty dojazdów zajęcia, wyżywienia i przejazdów w Warszawie. W wyjątkowych przypadkach jest możliwość pokrycia części kosztów noclegu, prosimy o zgłoszenia mailem w tej sprawie wraz z wypełnionym formularzem.

Zgłoszenia na szkolenia:

Rekrutacja uczestników trwa do 17 listopada 2011 r.  Pobierz formularz zgłoszeniowy i wyślij na adres  menedzerngo@inicjatywy.org.

Więcej informacji pod numerem tel. : 22 6567185
http://www.civitas.edu.pl/profesjonalny_menedzer_w_ngo

Projekt i wykonanie: Mehowmy