Książka „Aby żadne dziecko nie pozostało w tyle”

Książka „Aby żadne dziecko nie pozostało w tyle” jest nowością na polskim rynku wydawniczym i ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska. Publikacja pozwala na zapoznanie się z rozwiązaniami amerykańskimi w zakresie edukacji, które w okresie reform polskiego szkolnictwa mogą być inspiracją do szukania nowych rozwiązań. Zarówno w sferze polityki oświatowej, jak i codziennej praktyki organizacyjno-pedagogicznej w szkołach i uczelniach wyższych.

Autor książki, Thomas R. Wolanin jest profesorem amerykańskiej uczelni George Washington University i w trakcie swojej wieloletniej kariery dwukrotnie odwiedził Polskę z serią wykładów na temat amerykańskiego podejścia do edukacji szkolnej i szkolnictwa wyższego w Stanach Zjednoczonych.

W publikacji profesor Wolanin wymienia m.in. właściwości charakterystyczne dla amerykańskiego podejścia do edukacji. Przede wszystkim podkreśla, że sprawiedliwość powinna być podstawą polityki oświatowej, która przejawiać się będzie przede wszystkim poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych. Według statystyk prowadzonych przez amerykańskich badaczy studentami zostają osoby z zamożnych rodzin, które są w stanie sfinansować swoją edukację. Przeciwdziałaniem takiej sytuacji stosowanym w amerykańskiej oświacie jest m.in. obniżanie czesnego, aby uczelnie były dostępne dla wszystkich, możliwość kształcenia na odległość, programy wyrównawcze czy dodatkowa możliwość nauki języka.

Książka „Aby żadne dziecko nie pozostało w tyle” przedstawia także niestandardowe przykłady programów wyrównawczych dla osób chcących studiować, które nie mają odpowiednich kwalifikacji np. poprzez programy umożliwiające odniesienie sukcesu na studiach.

Autor zaznacza także, że aby dziecko odnosiło sukcesy w szkole instytucje oświatowe powinny dbać o stałe polepszenie wyników w nauce poprzez zindywidualizowane programy nauczania i wyrównywanie szans dzieci z niezamożnych rodzin czy mniejszości narodowych.

Publikacja w szczegółowy sposób określa zadania amerykańskiego systemu nauczania, które mogą być inspiracją dla polskich szkół. Jest ona przeznaczona zarówno dla polityków oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli a także studentów kierunków pedagogicznych i wszystkich tych, którzy zainteresowani są tematem oświaty i edukacji.

żródło: www.szkola.firmowa.eu

Projekt i wykonanie: Mehowmy