Korpus Solidarności

Zapraszamy do wolontariatu!

O tym, jak ważny jest wolontariat, przekonywać w III sektorze nie trzeba. Wiele inicjatyw dobroczynnych nie istniałoby bez wolontariuszy, dla wielu organizacji stanowią oni podstawę codziennej działalności, dla wszystkich – wielki potencjał i siłę. Pokazał to w sposób szczególny czas pandemii. Dzięki Korpusowi Solidarności pomorskie organizacje i instytucje, a także ruchy nieformalne mogą skorzystać z nieodpłatnego wsparcia w organizacji i rozwoju wolontariatu.

Projekt i wykonanie: Mehowmy