KORPUS SOLIDARNOŚCI – PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU

Czym jest Korpus Solidarności?

Korpus Solidarności to wieloletni program rządowy, stanowiący odpowiedź na jeden z istotnych problemów w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, jakim jest wciąż niski poziom zaangażowania Polaków w wolontariat w porównaniu z większością państw Zachodu. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu, Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, wyszedł z inicjatywą wieloletniego programu wspierania i rozwoju wolontariatu długoterminowego. Jednym z pierwszych jego narzędzi jest Program „Korpus Solidarności”.

Strategicznym celem Programu jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań ułatwiających i zachęcających do systematycznego i długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat.

Program oparty jest na modelu wolontariatu długoterminowego. Jak wynika z badań, jest to najbardziej deficytowa forma działalności wolontariackiej Polaków. Proponowane wzmocnienie i rozwój wolontariatu długoterminowego ma na celu podniesienie rangi działań wolontariackich, wzbudzenie zainteresowania wolontariatem oraz zachęcenie obywateli do zaangażowania w taką działalność.

Powołanie Korpusu Solidarności ma też za zadanie upowszechnienie wolontariatu wśród organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, które do tej pory w małym stopniu albo tylko sporadycznie wykorzystywały aktywność wolontariacką.

Więcej o programie: KS

Dla kogo jest Korpus Solidarności?

Korpus Solidarności to szereg narzędzi i rozwiązań zaprojektowanych z myślą o:

  • wolontariuszach lub osobach, które chcą zostać wolontariuszami,
  • organizatorach wolontariatu (tzn. organizacje pozarządowe, instytucje sektora publicznego, organizacje realizujące koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu i wolontariatu pracowniczego),
  • koordynatorach wolontariatu,
  • otoczeniu wspierającym rozwój wolontariatu.

Co znajduje się w ofercie Korpusu Solidarności?

Program Korpus Solidarności to kompleksowa oferta złożona z czterech współzależnych i uzupełniających się zespołów działań tematycznych, adresowanych do różnych grup odbiorców:

1/ Propozycja kierowana do wolontariuszy i przygotowująca ich do wolontariatu:

– szkolenia podstawowe
– szkolenia rozwijające
– wsparcie wolontariatu szkolnego
– akcje wolontariackie
– poradnictwo
– program benefitowy
– bony edukacyjne
– narzędzie samooceny kompetencji wolontariackich
– program małych grantów
– obozy wolontariackie
– konkursy
– szkolenia rozwojowe dla liderów wolontariatu

2/ Działania kierowane do koordynatorów oraz menadżerów wolontariatu, wspierające i rozwijające ich kompetencje w zakresie zarządzania wolontariatem:

– szkolenia podstawowe w zakresie zarządzania wolontariatem
– szkolenia rozwijające dla koordynatorów
– staże rozwojowe dla koordynatorów
– poradnictwo
– debaty
– program benefitowy

3/ Propozycja kierowana do organizatorów wolontariatu (organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych):

– szkolenia podstawowe
– system pośrednictwa SOW, dzięki któremu znajdziesz wolontariuszy dla swojej organizacji
– poradnictwo
– szkolenia dla nauczycieli Szkolnego Korpusu Solidarności
– lokalne spotkania branżowe wolontariatu
– certyfikacja
– konkursy
– fora ogólnopolskie

4/ Działania kierowane do otoczenia wolontariatu:

– lokalne koalicje wolontariatu
– projekty wolontariackie KS dla lokalnych społeczności
– grupy i zespoły robocze wspierające realizację Programu
– kampania społeczna
– materiały promocyjne
– portal wiedzy
– serwis kojarzeniowy dla uczestników Programu

Kto jest realizatorem Programu?

Za wdrożenie i finansowanie Programu „Korpus Solidarności” odpowiada Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, który będzie wspierany przy realizacji przez 16 Partnerów z każdego województwa.

W woj. pomorskim realizatorami zadania „Partnerstwo dla Wolontariatu” (zadanie realizowane w ramach Programu „Korpus Solidarności”) będzie Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku.

Program realizowany będzie na terenie całego województwa do końca 2020 r.

Gdzie szukać informacji?

Kontakt do realizatorów:

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
tel. 58/772-42-18
mail: ks@wolontariatgdansk.pl

Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku
tel. 733-639-580
mail: slupsk@wolontariat.org.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy