Korpus Solidarności – morze możliwości dla wolontariatu

Zapraszamy do wolontariatu!

O tym, jak ważny jest wolontariat, przekonywać nie trzeba.
Wiele inicjatyw dobroczynnych nie istniałoby bez wolontariuszy, dla wolontariuszy to morze możliwości w realizowaniu swoich pasji, rozwoju umiejętności i poznawaniu nowych ludzi, dla wszystkich – wielki potencjał i siła solidarności i wspólnotowości.

Pokazał to w sposób szczególny czas pandemii. Dzięki Korpusowi Solidarności
pomorscy wolontariusze oraz organizacje i instytucje, a także ruchy nieformalne
mogą skorzystać z nieodpłatnego wsparcia w organizacji i rozwoju.

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z KORPUSOWEJ OFERTY

Wolontariusze i organizacje na Pomorzu mogą skorzystać
z szerokiego wachlarza narzędzi wspierających ich
w codziennym zaangażowaniu na rzecz lokalnych społeczności.


Osoby i organizacje zainteresowanie wolontariatem lub stawiające w nim swoje pierwsze kroki mogą liczyć na pakiet szkoleniowy, który wprowadzi ich w świat wolontariatu. Można wziąć udział w szkoleniach grupowych, organizowanych stacjonarnie oraz online lub skorzystać z poradnictwa indywidualnego. 

Dla bardziej doświadczonych mamy ofertę edukacyjno-szkoleniową, która umożliwi rozwój i profesjonalizację w działaniach wolontariackich. Podobnie dla wolontariuszy mających już pewien bagaż doświadczeń Korpus przygotował ofertę szkoleń rozwijających oraz bony edukacyjne, które służą pogłębieniu ich wiedzy, rozwojowi zainteresowań, ułatwieniu podjęcia aktywności w nowych obszarach wolontariatu czy przygotowania do działań wymagających specjalistycznego przygotowania i szerszych kompetencji. To także szansa dla wolontariuszy wyróżniających się cechami liderskimi, którzy w swoich społecznościach chcą działać jako animatorzy wolontariatu, rozwijając lokalne, oddolne projekty inicjowane przez grupy wolontariuszy. Ci skorzystać mogą także z minigrantów na inicjatywy wolontariackie.


Z myślą o potrzebie wymiany doświadczeń i inspirowania się dobrymi praktykami i sprawdzonymi rozwiązaniami, organizowane są również debaty i spotkania branżowe. W ramach dodatkowych działań rozwijających można skorzystać z oferty wizyt studyjnych, spotkań motywacyjnych, networkingowych czy doradztwa specjalistycznego. 

Specjalną ścieżką rozwojową są staże, zarówno dla koordynatorów początkujących w obszarze współpracy z wolontariuszami, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę i kompetencje, jak i tych mniej i bardziej doświadczonych, którzy chcą zaktualizować swoją wiedzę i pogłębiać lub pozyskiwać kolejne umiejętności.

Organizacje mają też możliwość skorzystania z audytu i ewaluacji, czemu służy narzędzie standaryzacji wolontariatu i udział w procesie certyfikacji, w którym można uzyskać znak jakości „Miejsce Przyjazne Wolontariuszom”.


Aby zapewnić możliwość samodzielnego wyszukiwania ofert wolontariackich, powstał ogólnopolski serwis kojarzeniowy System Obsługi Wolontariuszy (SOW) – z serwisu można korzystać w dwojaki sposób: albo przeszukując i aplikując na zamieszczone tam oferty, albo dodając własne ogłoszenia o chęci współpracy w charakterze wolontariusza. Dla koordynatorów to również świetne narzędzie do ewidencjonowania zaangażowania wolontariuszy, elektronicznego generowania umów czy wystawiania zaświadczeń. Wystarczy zarejestrować bezpłatne konto i aplikację na smartfona.


Aktywni wolontariusze mogą skorzystać z systemu benefitów w ramach “Karty Wolontariusza“, która oferuje zniżki i bonusy przygotowane przez partnerów programu na terenie całej Polski, niezależnie od miejsca zamieszkania.


W ramach oferty Korpusu organizowane są też akcje wolontariackie, które mają charakter działań lokalnych lub wydarzeń realizowanych na terenie całego województwa. Wolontariusze mogą też zgłaszać się do nas z własnymi pomysłami, które pomożemy im zrealizować. Wspieramy także koordynatorów pomagając im w organizacji i koordynacji akcji i działań z udziałem wolontariuszy. 


Szczególną formą wsparcia młodych wolontariuszy jest Szkolny Korpus Solidarności, czyli program edukacyjny dla uczniów i uczennic pomorskich szkół podstawowych i średnich. Dedykowana oferta szkoleniowa, uwzględniająca specyfikę tego obszaru wolontariatu, pozwala młodzieży współtworzyć wizję i kierunki rozwoju wolontariatu szkolnego, daje im możliwość wzmocnienia kompetencji, przestrzeń do wymiany doświadczeń, wykazania się kreatywnością i realizowania własnych pomysłów na działania ochotnicze. To również poradnictwo oraz wsparcie szkoleniowe i organizacyjne dla nauczycieli – opiekunów szkolnych kół wolontariatu, m.in. w zakresie zakładania i rozwijania szkolnego wolontariatu czy możliwości wymiany doświadczeń wśród innych koordynatorów. 

Zapraszamy do kontaktu 🙂
Pomożemy dobrać indywidualną ofertę wsparcia,
szytą na miarę Twoich potrzeb 🙂

Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
Koordynator: Natalia Meszko
Mail: ks@wolontariatgdansk.pl
Telefon: 58 772 42 21
Biuro: Plac Solidarności 1/3.27 (III piętro)
Poniedziałek – piątek 9-15

Zapraszamy na fb: @wolontariatpomorze

Odwiedź stronę programu: https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/

Projekt i wykonanie: Mehowmy