Konsultacje Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi

Przedkładamy Państwu do konsultacji projekt Programu współpracy Miasta Gdańska z  organizacjami pozarządowymi na 2018 rok opracowany przez zespół roboczy składający się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli Prezydenta Miasta Gdańska oraz ekspertów zewnętrznych.

Zachęcamy do składania uwag i wniosków, które zostaną następnie przedłożone Gdańskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego do rozpatrzenia.

Propozycje można składać do 11 września 2017 roku włącznie, do godz. 16:00 przy użyciu elektronicznego formularza konsultacji lub w wersji papierowej, w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego przy ul. Kartuskiej 5, pok.205, II piętro, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek-8.00-16.00; środa -8.00-17.00; piątek-8.00-15.00.

Projekt można znaleźć tutaj: 
http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Konsultacje-projektu-Programu-Wspolpracy-Miasta-Gdanska-z-organizacjami-pozarzadowymi-na-rok-2018,a,86411

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy