Konsultacje online dla gdańskich organizacji pozarządowych!

 

 

Drogie gdańskie organizacje!

Jako Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku świadczymy pomoc w przygotowaniu organizacji do zarządzania zespołem Wolontariuszy i ich koordynacją podczas wydarzeń i różnego rodzaju eventów. Szkolenia dotyczą edukacji i wsparcia dla koordynatorów wolontariuszy i osób związanych z organizacją wolontariatu. Jeśli macie pomysły, potrzeby i zapytania związane z tą kwestia- prosimy odezwijcie się! 

Pomożemy Wam i odpowiemy na wszelkie pytania, tak abyście dowiedzieli  się jak wykorzystać możliwości zaangażowania wolontariuszy w trakcie:

 działań organizacji pozarządowych

 instytucji samorządowych

 akcyjnych i cyklicznych wydarzeń miejskich

 różnorodnych działań w przestrzeni miejskiej, np: w ramach inicjatywy lokalnej

 działań potencjalnych partnerów projektu np. urzędów administracji centralnej,

sektora biznesowego

 

Jesteśmy do Waszej dyspozycji! Indywidualne/grupowe spotkania online? Jasne! 

Przekażemy Wam cały know-how działania!

 

Kontakt: jastrzebski@wolontariat.org.pl

 

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy