Konkursy dotacyjne w Gdańsku: zdrowie publiczne

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarte konkurs ofert:

– na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 oraz 
– na realizacje zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2017-2020 oraz Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023

Oferty należy składać do 13 marca 2017 r.

Szczególy:

Więcej informacji można znaleźć na stronach:
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Gdańskiego Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym oraz Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Projekt i wykonanie: Mehowmy