Konkursy dla uczniów „Moja przestrzeń europejska”

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” w ramach projektu „My Europejczycy, czyli polska prezydencja w UE. Model edukacji europejskiej w nowym wymiarze”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ogłasza konkursy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych woj. pomorskiego.

Dla uczniów gimnazjów: konkurs plastyczny na plakat dla młodzieży szkół gimnazjalnych  województwa pomorskiego pt:„Moja przestrzeń europejska”.Celem konkursu jest praca plastyczna przedstawiająca w jaki sposób moja gmina/miasto skorzystały z członkostwa Polski w UE  Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych:konkurs na dokumentację multimedialną/album dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych  województwa pomorskiego pt:„Moja przestrzeń europejska”Celem konkursu jest praca multimedialna/album przedstawiająca w jaki sposób moja gmina/miasto skorzystały z członkostwa Polski w UE

Szczegóły w załączonych plikach

Prace należy nadsyłać (liczy się data stempla pocztowego) do  dnia 23 listopada  2011 r. na adres:

Towarzystwo Edukacyjne „Wiedza Powszechna” ,

Al. Grunwaldzka 137 lok. 7 ,80- 264 Gdańsk

 

Więcej informacji

 

za: ngo.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy