Konkursy dla organizacji pozarządowych

Biuro Rozwoju Gdańska ogłosiło dwa konkursy skierowane do organizacji pozarządowych. Jeden dotyczy działań podwórkowych na czterech obszarach rewitalizacji, drugi – kontynuacji działań społecznych w Dolnym Wrzeszczu i Letnicy. Oferty można składać do 1 marca 2018 r

Konkursy są realizowane w ramach współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Konkurs podwórkowy dotyczy tych części Gdańska, które zostały objęte Gminnym Programem Rewitalizacji. Jego formuła zakłada działania animacyjne skoncentrowane wokół konkretnych podwórek. – Jednym z celów rewitalizacji jest integracja lokalnych społeczności, zachęcenie mieszkańców do wspólnego działania. Stąd pomysł na taką formułę konkursu – wyjaśnia Ewa Pielak, Zastępca Dyrektora BRG ds. Rewitalizacji.

Akcja integracja

Na każdym z czterech obszarów rewitalizacji zostały wyznaczone podwórka, które wymagają uporządkowania i zagospodarowania. Wokół nich ma skoncentrować się praca lokalnych społeczności. Oferty organizacji pozarządowych, które wezmą udział w konkursie, powinny zostać opracowane w taki sposób, aby działania angażowały przedstawicieli wszystkich grup wiekowych – od dzieci po seniorów. Podczas realizacji projektów mieszkańcy wspólnie z animatorami najpierw zastanowią się, jak chcieliby urządzić określone podwórko, a następnie opracują jego projekt i koncepcję zagospodarowania. Ostatnim etapem będzie wspólne urządzenie podwórka. Mieszkańcy m.in. uporządkują zieleń, posadzą nowe rośliny, zamontują ławki i inne elementy małej architektury.

Podwórkowe animacje

W Nowym Porcie konkursem objęto podwórko znajdujące się w kwartale ulic: Strajku Dokerów, Wilków Morskich, Wolności i Góreckiego, na Oruni dwa podwórka – pomiędzy budynkami przy ul. Ubocze 24 i ul. Przy Torze oraz przy ul. Żuławskiej 2 i 3. Na Dolnym Mieście konkurs dotyczy podwórka znajdującego się w kwartale ulic: Dobrej, Przyokopowej, Zielonej i Toruńskiej, a na Biskupiej Górce – przestrzeni za kamienicami przy ul. Górka 11, 12A i 13A.

Projekty będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Na działania podwórkowe przewidziano łącznie 692 tys. zł. Ich realizacja została zaplanowana na lata 2018-2019 (w następnych latach konkursem będą objęte kolejne podwórka). Termin składania ofert upływa 1 marca. Wyniki zostaną ogłoszone do 30 marca 2018 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie bip.brg.gda.pl oraz w załącznikach zamieszczonych pod tekstem.

Dolny Wrzeszcz i Letnica

Biuro Rozwoju Gdańska ogłosiło także konkurs dotyczący kontynuacji zadań społecznych prowadzonych w Dolnym Wrzeszczu i na Letnicy. Te dwa obszary były rewitalizowane w latach 2009-2015. Wówczas zostały wyremontowane dwa lokale (przy ul. Waryńskiego 21 i ul. Uczniowskiej 22), w których od tamtej pory jest prowadzona działalność społeczna. W obydwóch miejscach mieszkańcy mogą skorzystać z różnego rodzaju zajęć (m.in. edukacyjnych i artystycznych), a także z wsparcia socjoterapeutycznego czy pomocy w trudnych sytuacjach. Konkurs dotyczy kontynuacji tego rodzaju działań w terminie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2018 r. Na realizację projektów przeznaczono 54 tys. zł. Oferty można składać do 1 marca. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej 30 marca 2018 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie bip.brg.gda.pl oraz w poniżej zamieszczonych załącznikach.

Więcej informacji i dokumenty tutaj: http://www.brg.gda.pl/aktualnosci/rewitalizacja/585-konkursy-dla-organizacji-pozarzadowych

Projekt i wykonanie: Mehowmy