konkursu na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”

Informujemy o ogłoszeniu konkursu na realizację zadań określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2012”

Poniżej znajduje się link z dostępem do strony internetowej zawierającej szczegółowe informacje:

http://www.gdansk.pl/organizacje,1509,20138.html

Informacja o konkursie oraz dokumenty do pobrania zostaną również zamieszczone na stronie internetowej www.gdansk.pl w zakładce Konkursy

Projekt i wykonanie: Mehowmy