Konkursu Lodołamacze 2011

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza do udziału w VI edycji konkursu promującego zatrudnianie osób niepełnosprawnych Lodołamacze 2011. Konkurs rozpoczął się 1 kwietnia 2011 r. i będzie trwał do 27 września 2011 r.

Ideą konkursu Lodołamacze jest nagradzanie firm, instytucji i osób prywatnych wybitnie angażujących się w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych, tworzących nowe i coraz lepszej jakości miejsca pracy oraz dostrzegających sens i konieczność aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Statuetka Lodołamacza jest wyróżnieniem dla tych, którzy decydując się na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, jednocześnie prowadzą wobec nich przyjazną politykę personalną, przełamują bariery, walczą z niechęcią i obojętnością społeczeństwa.

Dlatego też inicjatywa w szczególności skierowana jest do tych przedsiębiorców, którzy mają świadomość, iż prowadzenie odpowiedzialnego biznesu nie tylko przynosi korzyści ich firmom, ale wiedzą, jak duże znaczenie ma praca w procesie integracji pełno- i niepełnosprawnych.

Organizatorzy chcą też, aby idea konkursu zainteresowała również tych, którzy z problematyką osób niepełnoprawnych w pracy jeszcze się nie zetknęli.

Istota Konkursu Lodołamacze zawiera się w czterech punktach:

1. promocja pracodawców, którzy wyróżniają się profesjonalną polityką personalną, w sposób szczególny otwartą na problemy osób niepełnosprawnych,

2. zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych oraz podnoszenia standardu już istniejących,

3. pomoc w zarządzaniu zasobami ludzkimi osób niepełnosprawnych poprzez wskazanie odpowiednich wzorców kultury organizacyjnej pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i analizę poziomu inwestowania w rozwój pracowników z niepełnosprawnością,

4. propagowanie wśród pracodawców działalności prospołecznej oraz członkostwa w organizacjach pozarządowych.

Konkurs podzielony został na dwa etapy: regionalny – wyłaniający laureatów w poszczególnych rejonach kraju, oraz centralny – w którym finaliści zmierzą się w walce o laur Lodołamaczy 2011.

W pierwszym etapie, Kapituły Regionalne na podstawie nadesłanych materiałów dokonają analizy i wyłonią regionalnych laureatów w kategoriach:

 1. Zatrudnienie Chronione

2. Otwarty Rynek Pracy (bez względu na formę prawną, w tym również stowarzyszenia, fundacje prowadzące działalność gospodarczą i posiadające status przedsiębiorcy)

3. Pracodawca Nieprzedsiębiorca (m.in.: pracodawcy niebędący przedsiębiorcami, w tym również stowarzyszenia, organizacje i fundacje nieprowadzące działalności gospodarczej)

 Kapituły mają także prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień w kategoriach:

* Super Lodołamacz

* Lodołamacz Specjalny

Regionalni zwycięzcy automatycznie przechodzą do centralnego etapu konkursu, w którym Kapituła wyłoni ogólnopolskich Lodołamaczy 2011.

 Rozwiązanie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 27 września 2011 roku, podczas Wielkiej Gali LODOŁAMACZY, która odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie.

 Więcej informacji na stronie konkursu.

 

Źródło: Materiały prasowe

Projekt i wykonanie: Mehowmy