Konkurs- scenariusz zajęć lekcyjnych poświęconych tematyce Prezydencji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs dla nauczycieli szkół publicznych i niepublicznych na opracowanie scenariusza zajęć lekcyjnych poświęconych tematyce Prezydencji.

 Konkurs nawiązuje do objęcia przez Polskę w dniu 1 lipca 2011 roku Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, a jego celem jest:

1. upowszechnienie wśród młodzieży, wiedzy na temat istoty Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej,

2. dostarczenie nauczycielom narzędzi do prowadzenia zajęć szkolnych oraz zajęć pozalekcyjnych w ramach szkolnych klubów europejskich,

3. wzbogacenie tradycyjnych metod nauczania w szkołach.

Każdy z nauczycieli na poziomie gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym może zgłosić tylko jeden scenariusz lekcji. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie te scenariusze, które nie zostały uprzednio zgłoszone do innego konkursu. Scenariusz może być przygotowany w dowolnej formie: pisemnej lub multimedialnej. Scenariusz należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2011 r.

Autorom najlepszych scenariuszy zostaną przyznane nagrody pieniężne:

a) za uzyskanie I miejsca – 3.000 zł,

b) za uzyskanie II miejsca – 1.500 zł,

c) za uzyskanie III miejsca – 500 zł.

 Nagrodzeni nauczyciele wezmą udział w wizycie studyjnej w Brukseli, w terminie określonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Dodatkowym wyróżnieniem będzie opublikowanie scenariuszy na stronach internetowych MSZ oraz promocja podczas szkoleń z tematyki prezydencji dla nauczycieli.

Więcej informacji na stronie – Ministerstwie Spraw Zagranicznych

żródło: www.szkola.firmowa.eu

Projekt i wykonanie: Mehowmy