Konkurs na scenariusz lekcji

Konkurs na scenariusz lekcji

Instytut Kultury Miejskiej ogłasza konkurs na scenariusz lekcji  poświęcony wolontariatowi.

Skierowany on jest dla kadry pedagogicznej i edukatorów nieformalnych z
województwa pomorskiego.

Konkurs obejmuje trzy kategorie– ze względu na wiek uczniów/uczennic, do których skierowane będą scenariusze: 

  • szkoły podstawowe,
  • gimnazjalne,
  • ponadgimnazjalne.

W każdej kategorii nagrodą jest 1000 zł brutto.
Wszelkich merytorycznych rad osobom biorącym udział w konkursie udziela:
REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU

Alicja Kaczmarek
ul. Ks. Józefa Zator- Przytockiego 4
80- 245 Gdańsk- Wrzeszcz
tel. (058) 341-61-77 / 513 394 467
kaczmarek@wolontariat.org.pl
www.kiwi.org.pl


Zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać do 11 maja 2012 r. w formie wydruku oraz zapisu elektronicznego na opisanej płycie CD, na adres :

Anna Urbańczyk
Gdańsk 2016
ul. Długi Targ 39 / 40
80 – 830 Gdańsk
Na kopercie prosimy umieścić dopisek „Konkurs na scenariusz wolontariat”.

 

Więcej informacji

Koordynatorka konkursu
Anna Urbańczyk
Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
80-830 Gdańsk
tel. 0 58  778 62 76
anna.urbanczyk@gdansk2016.eu
http://www.ikm.gda.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy