Konkurs na minigranty (5.000 zł) dla organizacji pozarządowych

9 marca rozpoczyna się nabór wniosków w konkursie dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie do kwoty max. 5000 zł w ramach konkursu „Gdański Fundusz Senioralny”.

 

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE INICJATYW?

♣ zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Czekamy na projekty, które będą odpowiadały poniższym warunkom:
♣ ukierunkowane będą na wsparcie działań na rzecz osób w wieku 60+
♣ adresatami działań będą przede wszystkim osoby mieszkające na terenie Miasta Gdańska
♣ planowane działania realizowane będą w okresie między 1 czerwca a 11 grudnia 2020 r.

 

GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI?

Nabór wniosków odbywa się poprzez generator on-line dostępny na stronie www.witkac.pl

Wnioski należy składać TYLKO drogą elektroniczna na stronie witkac.pl !

W tym celu należy zarejestrować się na stronie www.witkac.pl , a następnie przejść do konkursu ⇒ Gdański Fundusz Senioralny 2020 – nabór na granty do 5000 zł.  

Ważne: Dostarczenie potwierdzenie złożenia wniosku należy dokonać drogą poczty tradycyjnej do dn. 8 maja br. na adres biura Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku: Plac Solidarności 1/p. 3.27, 80-863 Gdańsk

 

DO KIEDY PRZYJMOWANE SĄ WNIOSKI?

Wnioski są przyjmowane w terminie od 9 marca do 30 kwietnia 2020 r.  do godz. 23:59

 

Wzory dokumentów – szukaj w zakładce: „Ważne dokumenty”

 

Uwaga!!

  • Wnioski złożone przed 16 marca br. będą wzięte pod uwagę, z możliwością dokonania aktualizacji w harmonogramie.
  • Przedłużenie naboru skutkuje przesunięciem wszystkich terminów związanych z oceną wniosków oraz rozpoczęciem projektów. Nowe terminy oceny podane zostaną w terminie późniejszym, natomiast okres realizacji projektów na dzień dzisiejszy został zmieniony na 01.06.-11.12.2020. 
  • Operator zastrzega sobie prawo dokonywania kolejnych zmian, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
  • O wszystkich aktualnych postanowieniach będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz na fb.
Projekt i wykonanie: Mehowmy