Konkurs na mikrogranty – edycja I/2021

INFORMACJE DLA GRUP NIEFORMALNYCH

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dot. konkursu dla grup nieformalnych
na dofinansowanie inicjatyw mających na celu wsparcie aktywnosci społecznej seniorów
w ramach konkursu „Gdański Fundusz Senioralny – mikrogranty 2021”

 

Regulamin konkursu GFS mikrogranty 2021

1. Wniosek (pdf)

1. Wniosek (word)

 

Wypełnione wnioski należy dostarczyć do biura Operatora:

  • osobiście, pozostawiając wniosek w skrzynce na listy, zlokalizowanej w korytarzu przy wejściu do budynku ECS (wejście przy portierni od strony Hotelu Gryf)
  • wysyłając wniosek pocztą tradycyjną na adres RCWG
  • wysyłając skan wnioski z podpisem lidera pocztą elektroniczną na adres: gfs@wolontariatgdansk.pl 

 

Projekt i wykonanie: Mehowmy