Konkurs na mikrogranty – edycja I/2020

UWAGA !! AKTUALIZACJA NA DZIEŃ 13.03.20202  !!

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo beneficjentów,
jak również odbiorców inicjatyw senioralnych,
w uzgodnieniu z Wydziałem Rozwoju Społecznego UMG, podjęliśmy decyzję, iż

DO ODWOŁANIAZOSTAJE ZAWIESZONY NABÓR WNIOSKÓW W KONKURSIE NA MIKROGRANTY (500 zł) .

 • Wnioski złożone do dnia dzisiejszego będą wzięte pod uwagę po wznowieniu naboru, z możliwością dokonania aktualizacji w harmonogramie.
 • Wyznaczony zostanie również dodatkowy okres przyjmowania wniosków.

 

KONKURS NA MIKROGRANTY DO 500 ZŁ – EDYCJA I

 

 1. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE INICJATYW?

  ♣ Zapraszamy seniorów i seniorki – tj. osoby 60+, zamieszkujące w Gdańsku
  ♣ O dofinansowanie mogą ubiegać się lider z grupą twórców (łącznie 5 osób)

 2. NA JAKIE DZIAŁANIA MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

  Czekamy na projekty, które będą odpowiadały poniższym warunkom:
  ukierunkowane będą na działania społeczne i wolontariackie
  ♣ inicjatywy są zaplanowane i będą realizowane przez lidera i grupę 4 seniorek/seniorów
  ♣ adresatami działań będą przede wszystkim osoby mieszkające na terenie Miasta Gdańska
  ♣ planowane działania realizowane będą w okresie między 24 marca a 31 lipca 2020 r.
  ♣ projekt zostanie złożony na odpowiednim formularzu wskazanym przez organizatora oraz formularz będzie miał wypełnione wszystkie pola

 3. JAK STARAĆ SIĘ O POZYSKANIE FUNDUSZY?

  1/ Stwórz grupę inicjatywną, składającą się z 1 lidera i 4 twórców inicjatywy.
  2/ Swój pomysł opiszcie we wniosku, według wzoru:

  Wniosek do pobrania – word
  Wniosek do pobrania – pdf

  3/ Złóż wniosek – najpóźniej do 16 marca do godz. 16:00 w biurze RCWG.
  4/ 19 marca sprawdź na stronie RCWG listę z informacją o inicjatywach dofinansowanych przez kapitułę konkursową.
  5/ Jeśli Twój pomysł otrzyma wsparcie finansowe – czekaj na telefon z RCWG – przekażemy Ci szczegółowe informacje na temat dalszych działań.

  Jeśli niestety Twój pomysł nie otrzyma dotacji – nic straconego – zapraszamy do udziału w jesiennej edycji, a w międzyczasie do udziału w inicjatywach innych grup.

 4. DO KIEDY PRZYJMOWANE SĄ WNIOSKI?

  Wnioski są przyjmowane w terminie od 2 do 16 marca 2020 r.  do godz. 16:00.

 5. GDZIE NALEŻY SKŁADAĆ WNIOSKI?

  Wnioski należy składać w biurze Regionalnego Centrum Wolontariatu,
  jedną z trzech możliwych form:

  1/ osobiście w biurze RCWG 

  GODZINY OTWARCIA BIURA ⇒ poniedziałek-piątek w godz. 9:00-16:00

  UWAGA – nie wykonujemy kserokopii wniosków!

  2/ za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
  gfs@wolontariatgdansk.pl

  3/ przesłać pocztą tradycyjną na adres:

  REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W GDAŃSKU
  ul. Pl. Solidarności 1
  80- 863 Gdańsk
  (budynek ECS, III p., pok. 3.27)

  Uwaga! W przypadku wniosków przesyłanych pocztą tradycyjną lub elektroniczną decyduje data wpływu do biura RCWG. Wnioski złożone drogą elektroniczną muszą być skanem oryginału wraz z odręcznym podpisem lidera.

Projekt i wykonanie: Mehowmy