Konkurs MOPR na kompleksowe wspieranie rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że Zarządzeniem Nr 110/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2014 r. został ogłoszony konkurs na realizację w roku 2014 zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 

Konkurs dotyczy kompleksowego wspierania rodziny. Serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie do składania ofert. Termin składania ofert upływa 24 lutego 2014 r. 

Więcej informacji TUTAJ.

 

 

 

 

 

 

Foto: http://s1.fbcdn.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy