Konkurs „Moja Prezydencja”

Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS w Toruniu oraz Punkt Informacyjny KE Europe Direct – Inowrocław przy Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych WSG zapraszają studentów do wzięcia udziału w konkursie na esej „Moja Prezydencja”.

Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS w Toruniu oraz Punkt Informacyjny KE Europe Direct – Inowrocław przy Wydziale Zarządzania i Nauk Społecznych WSG zapraszają studentów do wzięcia udziału w konkursie na esej „Moja Prezydencja”.

Wszystkie zainteresowane tematyką prezydencji osoby zachęcamy do nadsyłanie esejów  (max. 5000 znaków ze spacjami) na jeden z poniższych tematów w terminie do 14 listopada na adres e-mailowy prezydencja@icimss.edu.pl.

Weź udział w konkursie i oceń realizację priorytetów polskiej prezydencji!

  • polityka wschodnia

  • ramy finansowe 2014 – 2020

  • wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony

  • rynek wewnętrzny

  • bezpieczeństwo energetyczne

  • rozszerzenie UE

Autorzy 5 najlepszych esejów będą mogli zaprezentować swoje przemyślenia w formie prezentacji multimedialnej na konferencji podsumowującej polskie Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Nagroda główna – miesięczny staż w Brukseli w biurze posła do Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefki.


Więcej Informacji

za:ngo.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy