KONKURS „LOKALNE CENTRUM WOLONTARIATU W 10 GDAŃSKICH DZIELNICACH”

Czego dotyczy konkurs?

W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie na działania wolontariackie w swojej dzielnicy poprzez utworzenie Lokalnego Centrum Wolontariatu (LCW). W jednej dzielnicy może występować tylko jedno LCW.

Dla kogo?

O dotacje mogą ubiegać się zarówno osoby fizyczne oraz organizacje pozarządowe działające na obszarze Gdańska. O dotacje mogą ubiegać się liderzy wraz z grupą zaangażowanych – łącznie min. 3 osoby w wieku 18+.

Jaka kwota dofinansowania działania LCW?

W ramach programu organizowany jest konkurs na  granty  o wartości 850 zł/ miesięcznie. Wydatkowane one będą przez finałowe Lokalne Centra Wolontariatu przez 8 miesięcy (tj. od maja do grudnia 2022).

W jakim terminie odbywa się realizacja zadania?

Planowane działania odbywają się wyłącznie między 17.05.2022 – 09.12.2022r., realizowane na terenie miasta Gdańska.

Jakie są zadania lidera LCW?

W każdej wybranej dzielnicy lider LCW  będzie musiał pełnić 2 dyżury w tygodniu po 2,5 godziny. Do jego obowiązków będzie należała promocja LCW w dzielnicy, organizowanie działań społecznych (np. zbiórka śmieci), śledzenie ofert Regionalnego Centrum Wolontariatu (RCW), zgłaszanie lokalnych ogłoszeń, i prowadzenie bazy lokalnych wolontariuszy/szek oraz list obecności po każdej odbytej akcji wraz  z dokumentacją fotograficzną.

W jakim celu powstają Lokalne Centra Wolontariatu

– zwiększenie liczby wolontariuszy działających na rzecz swojej lokalnej społeczności

– stworzenie możliwości rozwoju wydarzeń społecznych

– większa aktywność społeczna

– organizacja działań w dzielnicach dostępnych dla mieszkańców – zwiększenie potencjału mieszkańców dzielnic w animowanie wydarzeń społecznych i dbania o wspólna przestrzeń, środowisko oraz innych mieszkańców dzielnicy

W jaki sposób mogę złożyć wniosek?

Wnioski należy składać do 06.05.2022r. do godz. 16:00 na jeden z trzech możliwych sposobów:

– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esw@wolontariatgdansk.pl *

*Wnioski złożone drogą elektroniczną muszą być skanem oryginału z odręcznym podpisem lidera.

– składać osobiście w biurze Operatora (biuro otwarte jest od pon. do pt. w godz. 9:00-17:00)

– przesłać pocztą tradycyjną na adres: REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU W GDAŃSKU, Pl. Solidarności 1/p.3.27, 80- 863 Gdańsk.

Każdy z Liderów zgłaszający wniosek będzie zobowiązany do wzięcia udziału w szkoleniu dotyczącym koordynacji wolontariatu. Termin szkolenia: 17.05.2022r.

Dodatkowe informacje na temat Programu Lokalne Centrum Wolontariatu w 10 Dzielnicach Gdańska można uzyskać telefoniczni: 58 772 42 17, mailowo: esw@wolontariatgdansk.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy