Konkurs „Ja w wolontariacie”

Zapraszamy do udziału w konkurs fotograficznym „Ja w Wolontariacie”! Konkurs, organizowany w ramach Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu, skierowany jest do osób, które aktywnie udzielają się wolontariacko. Chcielibyśmy zaprezentować zarówno różnorodność działań społecznych, których podejmują się wolontariusze, jak również przedstawić ich sylwetki.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu na: http://tydzienwolontariatu.pl/2017/11/15/konkurs-fotograficzny-ja-w-wolontariacie/

Projekt i wykonanie: Mehowmy