Konkurs „Fundusze Europejskie w drodze do szkoły”

Do 31 grudnia 2011 roku jest termin przesyłania prac w konkursie plastycznym pt. „Fundusze Europejskie w drodze do szkoły”

Konkurs skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych w całej Polsce.

Nagrodami będą materiały dydaktyczne dla szkół, zestawy odblaskowe oraz lekcje bezpieczeństwa drogowego przeprowadzane przez policjantów i Maksymiliana Europejskiego – głównego bohatera portalu dla dzieci i młodzieży o Funduszach Europejskich – EUROMAN

Prace można przesyłać do Wojewódzkich Komend Policji z dopiskiem Konkurs plastyczny „Fundusze Europejskie w drodze do szkoły”.

Więcej informacji

za: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Projekt i wykonanie: Mehowmy